Accès obert Vols més informació?

Gestió de Processos Hospitalaris no Assistencials

Especialització

Aquesta especialitat, constituïda per dues assignatures, forma part del segon postgrau del màster de Direcció executiva d'hospitals i està dedicada a la gestió dels processos hospitalaris no assistencials.

Crèdits: 12 ECTS

Data: 14 març 2018

Títol: Gestió de Processos Hospitalaris no Assistencials

Idioma: castellà

La primera assignatura, dedicada a l'estudi dels serveis generals hospitalaris, consta de tres mòduls. El primer es dedica a la logística i a l'hoteleria, el segon a l'enginyeria, el disseny i el manteniment de les instal·lacions i el tercer a la gestió dels sistemes d'informació que suporten aquests serveis.

La segona assignatura està dedicada a l'estudi de la gestió economicofinancera i a la gestió dels professionals. Està composta per dos mòduls. El primer tracta de la gestió dels professionals des del punt de vista de la direcció, mentre que el segon versa sobre la gestió econòmica i els costos hospitalaris.

Contingut

  1. Gestió dels serveis generals hospitalaris
  2. Gestió dels professionals i gestió economicofinancera

Programa acadèmic complet

Pròxima matrícula:

Juny 2018
Per als cursos que inicien docència al setembre/octubre

Desembre 2018
Per als cursos que inicien docència al febrer/març

Consulta el procés de matrícula


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE