Accès obert Vols més informació?

L'Avaluació de la Gestió Clínica

Especialització

El sector dels serveis de salut és un àmbit en evolució contínua, en el qual s'esperen canvis profunds que ens obligaran a afrontar reptes com ara: l'aparició de nous problemes de salut; el redisseny dels processos assistencials per a adaptar-los millor a l'evidència científica, a les necessitats dels pacients i a la millora contínua; la satisfacció dels ciutadans en un context de sistemes sanitaris complexos; la priorització de l'oferta de serveis sanitaris mantenint l'equilibri entre l'equitat i la utilitat de les decisions preses, i avançar en la idea que les persones són responsables de cuidar la seva pròpia salut i que han de participar activament en la presa de decisions.

Crèdits: 12 ECTS

Data: 14 març 2018

Títol: L'Avaluació de la Gestió Clínica

Idioma: castellà

Els programes docents de les titulacions sanitàries convencionals no han donat resposta satisfactòria a aquestes necessitats de formació; per aquesta raó, la UOC presenta una proposta dissenyada per a contribuir al desenvolupament de les competències dels professionals de l'àmbit sanitari i d'altres disciplines afins, que es preparen per dedicar el seu esforç a la gestió clínica de la provisió de serveis assistencials.

El procés formatiu es fonamenta en principis, valors i coneixements consolidats i en l'ús d'aplicacions pràctiques d'aprenentatge en forma d'activitats orientades a l'anàlisi crítica, la valoració i la presa de decisions. S'utilitza un sistema de simulació que integra situacions representatives de la realitat del funcionament dels entorns sanitaris.


Contingut

  • Epidemiologia i bioestadística per a la gestió clínica
  • Documentació clínica
  • Case mix i catàlegs de productes clínics
  • Avaluació dels serveis sanitaris
  • Planificació i avaluació d'objectius assistencials

Programa acadèmic complet

Matrícula oberta:
últims dies

Fracciona el pagament en quotes

Matricula't
Consulta el procés de matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324