Accès obert Vols més informació?

Gestió Assistencial Hospitalaria

Especialització

Aquesta especialitat, constituïda per 2 assignatures, forma part del segon postgrau del màster de Direcció executiva d'hospitals i està dedicada a la gestió dels processos assistencials.

Crèdits: 13 ECTS

Data: 17 octubre 2018

Títol: Gestió Assistencial Hospitalaria

Idioma: castellà

La primera assignatura es dedica a l'estudi dels processos assistencials i consta de 3 mòduls: el primer tracta de l'organització dels esmentats processos, el segon, de la gestió clínica i la mesura de l'activitat i el tercer, de la gestió de les cures infermeres.

La segona assignatura es dedica a l'estudi dels processos de suport assistencial i es compon de 7 mòduls: el primer tracta de la gestió dels serveis de suport a l'assistència com ara els laboratoris i la imatge; el segon, de la gestió de la farmàcia hospitalària; el tercer, del maneig de la documentació clínica; el quart, de la gestió dels serveis d'atenció social; el cinquè, de la docència; el sisè, de la investigació; i el setè i últim, de la gestió de la qualitat i del coneixement.


Contingut

  • Gestió dels processos assistencials
  • Gestió dels processos de suport assistencial


Programa acadèmic complet

Pròxima matrícula:

Juny 2018
Per als cursos que inicien docència al setembre/octubre

Desembre 2018
Per als cursos que inicien docència al febrer/març

Consulta el procés de matrícula


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE