Accès obert Vols més informació?

Traducció Assistida i Gestió de Projectes

Especialització

Les tasques de traducció i de manteniment de versions multilingües de documents en les empreses i les organitzacions constitueixen un problema complex que implica problemàtiques diverses, com ara tractar i transformar una gran diversitat de formats, l'existència de grans volums de text que obliguen a distribuir la feina entre diversos professionals, crear i mantenir glossaris terminològics, utilitzar eines per a augmentar la productivitat i assegurar el reaprofitament i la consistència de la feina, gestionar costos, controlar la qualitat, traduir i adaptar programari i espais web, etc.

Crèdits: 15 ECTS

Data: 17 octubre 2018

Títol: Traducció Assistida i Gestió de Projectes

Aquest curs d'especialització fa un èmfasi especial en les eines i els recursos lliures i gratuïts, però també presenta d'una manera molt acurada i profunda una de les eines més emprades en la indústria: Trados. El curs també dedica una atenció especial a gestionar projectes de traducció. En aquesta part es presenten les eines i tècniques principals per a fer una bona gestió de projectes amb l'objectiu de formar bons professionals en aquesta àrea.

Per a més informació, podeu contactar amb el director acadèmic (Antoni Oliver) per mitjà de la bústia trad_esp@uoc.edu.

Pròxima matrícula:

Juny 2018
Per als cursos que inicien docència al setembre/octubre

Desembre 2018
Per als cursos que inicien docència al febrer/març

Consulta el procés de matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Amb la col·laboració de:

memsource-logo
plunet-logo
sdl-trados-logo


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324