Accès obert Vols més informació?

Lingüística i Traducció

Especialització

Objectius

  • Assolir els coneixements de traductologia i lingüística necessaris per a afrontar amb èxit la professió de traductor.
  • Conèixer i saber tractar en la traducció els principals contrastos lingüístics entre el català i el castellà d'una banda i l'anglès de l'altra. 

Perfils

  • Llicenciats i graduats en estudis relacionats amb àrees del coneixement amb necessitats de traducció (àrees tècniques, com enginyeries i arquitectura, metges, advocats, economistes, etc.) que tinguin bons coneixements de llengües i que a la feina es vulguin orientar com a traductors.

Competències

Competències transversals

CT-3. Sintetitzar idees i argumentacions relacionades amb els objectes d'estudi de la disciplina, i comunicar de manera clara, rigorosa i precisa.

Competències específiques

CE-4. Saber establir etapes i estratègies per a la traducció d'un document o d'un projecte de traducció, i saber planificar i gestionar el temps i l'estrès.
CE-5. Saber cercar la informació apropiada per a obtenir una millor comprensió del contingut d'un document i conèixer les estratègies per a la recerca documental i terminològica.
CE-12. Conèixer les principals diferències tipològiques existents entre dues llengües, analitzar els problemes de traducció que impliquen i saber resoldre'ls de manera satisfactòria i adequada al propòsit comunicatiu.
CE-13. Comprendre els fonaments i principis del llenguatge humà, així com els components bàsics de l'estructura de les llengües naturals.
CE-17. Relacionar les principals aportacions de la traductologia moderna amb estratègies específiques per a la traducció de textos (complexos).

Sortides professionals

  • Traductor en plantilla en empreses i organismes.
  • Traductor autònom (freelance) o orientat a establir una empresa pròpia de serveis relacionats amb la traducció.
  • Traductor d'obres literàries.

Pròxima matrícula:

Juny 2018
Per als cursos que inicien docència al setembre/octubre

Desembre 2018
Per als cursos que inicien docència al febrer/març

Consulta el procés de matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Amb la col·laboració de:

memsource-logo
plunet-logo
sdl-trados-logo


Matrícula anticipada
10% dte.


Si et matricules fins al 10 de juliol inclòs

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació