Accès obert Vols més informació?

Enginyeria de Dades i Big data

Diploma de Postgrau

El Postgrau en Enginyeria de dades i i Big Data proporciona formació aplicada dirigida especialment a professionals de perfil tècnic interessats en adquirir una formació sòlida en mètodes, tècniques i eines de business intelligence i big data, així com en la utilització de tecnologies d'intel·ligència de negoci a nivell d'usuari avançat.

Crèdits: 32 ECTS

Data: 17 octubre 2018

Títol: Enginyeria de Dades i Big data

Idioma: castellà

La intel·ligència de negoci i l'anàlisi de dades, sota diferents noms (Business Intelligence, Business Analytics, Data Science, Big Data...), és actualment la major àrea de demanda de professionals qualificats, la major font d'inversió de les empreses en sistemes d'informació i la major causa de creació de negocis de productes i serveis a tot el món.


A la primera part del Postgrau s'adquireixen les competències per dissenyar, construir, mantenir i explotar els sistemes d'informació d'intel·ligència de negoci més habituals, aquells basats en l'ús de bases de dades relacionals per a la construcció d'un magatzem de dades o data warehouse.
A la segona part del programa, s'adquireixen les competències per dissenyar, construir, mantenir i explotar una arquitectura de Big Data que doni suport a l'emmagatzematge de dades massius i en formats no relacionals en entorns de Big Data i als processos d'intel·ligència de negoci en aquest tipus d'entorns.


La UOC té més de 12 anys d'experiència formant professionals en línia en l'àmbit del business intelligence i big data. Més de 1.000 professionals de l'àmbit s'han titulat amb nosaltres.

 

Podeu seguir l'actualitat tecnològica i professional vista pel nostre professorat i equip col·laborador, i per tots aquells / es que vulgueu participar, en els nostres blogs Análisis y ciencia de datos i Informática++.

Pròxima matrícula:

Juny 2018
Per als cursos que inicien docència al setembre/octubre

Desembre 2018
Per als cursos que inicien docència al febrer/març

Consulta el procés de matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324