Accès obert Vols més informació?

Direcció de Logística Integral

Diploma de Postgrau

Objectius

El Postgrau en Direcció de logística integral, està dissenyat per a promoure l'aprenentatge i permetre als participants:

 • Comprendre la importància que té la gestió de la cadena de subministrament en un mercat globalitzat i el procés de la seva integració.
 • Mesurar el desenvolupament de la cadena i el seu control mitjançant el quadre de comandament.
 • Analitzar l'evolució del concepte de subcontractació i les seves implicacions.
 • Estudiar les relacions entre compradors, venedors i operadors logístics.
 • Entendre i conèixer els fonaments bàsics del lean i les diferents eines lean, els conceptes que les sustenten i saber com, quan i on cal aplicar aquestes eines en els processos logístics.
 • Canviar la percepció del potencial de canvi i millora d'acord amb tècniques simples que no requereixen tot just inversió, el treball en equip i el rigor en la implantació i seguiment.
 • Conèixer els principals condicionants de la logística plantejada de manera internacional.
 • Definir el concepte de qualitat i de qualitat total o excel·lència empresarial, i també els principis fonamentals per a la gestió.
 • Establir la importància estratègica de la gestió de la qualitat i analitzar els diferents nivells que la componen (trilogia de Juran).
 • Estudiar les principals característiques de la logística en el marc de l'economia del coneixement.
 • Conèixer les principals TIC aplicades a la logística electrònica.
 • Conèixer els nous conceptes de la logística, des del consumidor final fins al fabricant, denominats logística inversa.
 • Entendre les raons per les quals s'ha d'abordar el canvi organitzatiu i les seves implicacions en els recursos humans, i també les fases en les quals s'ha de fer, i els aspectes més rellevants que s'han de tenir en compte.
 • Presentar la planificació com una eina bàsica en l'administració, direcció i gestió dels recursos humans i dotar l'estudiant de conceptes i instruments per a l'organització.
 • Estudiar els conceptes i les diferències de cultura organitzativa, lideratge, poder, autoritat i comandament i exposar les funcions, objectius i activitats del departament de personal.

Competències

A través del Postgrau en Direcció de logística integral, es pretenen desenvolupar les següents competències:

 • Adquisició de coneixements logístics avançats
 • Identificació i resolució de problemes logístics
 • Capacitat per analitzar informació i prendre decisions en l'àmbit logístic
 • Capacitat d'interactuar amb diferents agents de la cadena de subministrament
 • Habilitat per a l'aprenentatge de manera autònoma
 • Saber desenvolupar un treball de recerca en l'àrea logística

A qui es dirigeix

El Postgrau en Direcció de logística integral s'adreça a professionals d'empresa que participin o hagin de participar en el procés de direcció de la cadena d'operacions d'empreses i organitzacions: planificació, logística, compres, R+D, qualitat, etc. 

Pròxima matrícula:

Juny 2018
Per als cursos que inicien docència al setembre/octubre

Desembre 2018
Per als cursos que inicien docència al febrer/març

Consulta el procés de matrícula


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE