Accès obert Vols més informació?

Implantació de Projectes de Gestió de Documents Electrònics (EDRMS)

Diploma de Postgrau

La gestió documental sempre ha necessitat metodologies clares de disseny i implementació.

Crèdits: 30 ECTS

Data: 17 octubre 2018

Títol: Implantació de Projectes de Gestió de Documents Electrònics (EDRMS)

Idioma: castellà

No obstant això, diferents esdeveniments esdevinguts en els últims anys fan imprescindible obtenir una formació específica en aquest àmbit, per fer front als nous reptes plantejats.

Exemples d'aquests esdeveniments són: el creixement exponencial de documents electrònics a les organitzacions, la necessitat de gestionar les evidències de l'activitat empresarial i de les administracions públiques per retre comptes, el desenvolupament de l'administració electrònica i les normes tècniques d'operabilitat, la implementació de la factura i signatura electrònica, les peculiaritats dels documents electrònics i el seu manteniment, l'ampliació del marc normatiu vinculat als sistemes de gestió documental, la certificació dels sistemes de gestió documental mitjançant la sèrie ISO 30300 i la selecció d'eines metodològiques adequades.

El professional de la gestió de documents per fer front a aquests reptes i desenvolupar amb eficiència la seva funció precisa:

  • Saber com analitzar el context organitzatiu en el marc del qual dissenyar i implementar sistemes de gestió de documents electrònics
  • Identificar i dissenyar processos i eines de gestió documental
  • Conèixer i comprendre les normes i informes tècnics en els quals basar una bona sistemàtica de la gestió documental
  • Estar familiaritzat amb els fonaments tecnològics, formats i estàndards
  • Saber identificar els requisits que ha de complir una eina informàtica de gestió documental d'acord a les necessitats organitzatives detectades, i procedir a la seva selecció i implementació
  • Avaluar el correcte funcionament del sistema de gestió documental implementat en l'organització

En el postgrau Implantació de projectes de gestió de documents electrònics (EDRMS), traduïm aquests reptes en continguts, i són objecte d'estudi, individual i col·lectiu mitjançant el debat, la discussió i les pràctiques a l'aula virtual de la universitat.

Pròxima matrícula:

Juny 2018
Per als cursos que inicien docència al setembre/octubre

Desembre 2018
Per als cursos que inicien docència al febrer/març

Consulta el procés de matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Amb la col·laboració de:

alfresco

Formem part de:

Ischools


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324