Accès obert Vols més informació?

Food Systems and Governance

Diploma de Postgrau

Les persones que participen en el programa del postgrau de Sistemes alimentaris i governança analitzaran els sistemes que regeixen l'agricultura i l'alimentació en l'esfera internacional.

Crèdits: 30 ECTS

Inici: 17 octubre 2018

Títol: Food Systems and Governance

Idioma: anglès

El programa comença explorant temes clau en els estudis alimentaris, conceptualitzant els sistemes alimentaris i contextualitzant el comerç dels productes agroalimentaris. Els alumnes també aprendran destreses i mètodes de recerca i d'anàlisi política.

A continuació, el programa aplica les esmentades competències a la indagació en la legislatura internacional alimentària i en l'anàlisi d'institucions i acords com l'Organització Internacional del Comerç, l'Organització Mundial de la Salut, el Codex Alimentarius, l'Organització Internacional per a l'Estandardització, la Convenció internacional de protecció fitosanitària i l'Organització Mundial per a la Sanitat Animal.

El programa també inclou la revisió d'alguns dels factors socioeconòmics i culturals que influencien la regulació dels productes agroalimentaris, entre els quals la liberalització del comerç, la modificació genètica, la distribució, la seguretat alimentària, la sobirania alimentària, la participació pública, la globalització, la localització i el canvi climàtic. L'objectiu d'aquest programa és fornir els alumnes del coneixement i les destreses necessaris per a analitzar temes relacionats amb la governança alimentària internacional amb la finalitat que obtinguin millors resultats en les seves activitats professionals.

Pròxima matrícula

Juny 2018
Per als cursos que inicien docència al setembre/octubre

Desembre 2018
Per als cursos que inicien docència al febrer/març

Consulta el procés de matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324