Accès obert Vols més informació?

El curs de postgrau en e-Salut està inclòs en el Màster en Telemedicina.

Crèdits: 30 ECTS

Data: 17 octubre 2018

Títol: E-salut

Idioma: castellà

S'ha dissenyat i estructurat com un itinerari, de manera que permeti als participants l'accés a una formació ajustada a les seves necessitats i matricular-se d'acord amb els seus interessos específics i les seves possibilitats de temps i dedicació. L'itinerari del programa està format per un postgrau de 30 crèdits i 2 especialitats de 12 crèdits cadascuna.

El postgrau en e-Salut proposa eines que permetin una mirada transversal sobre les possibilitats teòriques de la telemedicina a partir d'una concepció contextual sobre la salut, els sistemes sanitaris i la Societat de la Informació, i una reflexió crítica sobre la gestió de la informació i del coneixement clínic i els canvis que s'han introduït amb l'ús de les TIC. En primer lloc, ofereix una visió rigorosa dels sistemes sanitaris mitjançant l'exploració de diferents sistemes de salut europeus.

Alhora, aborda aquells aspectes claus en relació a la responsabilitat i aquells aspectes legals vinculats a la pràctica mèdica. Analitza el paper que tenen les TIC en les transformacions socials i en la relació metge-pacient, configurant un model global de salut centrat en la globalitat, la transversalitat, la xarxa i orientat a l'individu.

Alhora, fa una reflexió crítica al voltant de les diferents formes i característiques que ha anat prenent la història clínica al llarg de la seva evolució i els canvis que s'han introduït amb l'ús de les TIC, i sobre la importància i influència del context sanitari com característica de la informació sanitària i de quina manera incideix en la gestió de la informació, la comunicació i la pràctica clínica. Presta també especial atenció al conjunt de transformacions que es produeixen en els sistemes de salut en relació amb la introducció de les TIC explorant les diferents possibilitats de la medicina a distància, a través d'Internet, a la presa de decisions, als canals de comunicació i a les tecnologies que permeten actuacions síncrones i asíncrones, al canvi de rols dels diferents actors dels sistemes sanitari, a les possibilitats de teleformació, al concepte de sistema centrat en xarxa d'organitzacions i al concepte de coneixement distribuït en xarxa. Aborda diferents conceptes que s'han de considerar en els nous serveis mèdics basats en telemedicina com són la interoperabilitat i l'estandardització, diferents mecanismes de seguretat, aspectes clau en relació a la responsabilitat i aspectes legals de la medicina. I finalment, fa una reflexió crítica sobre quins són els requisits mínims i indispensables per implementar nous serveis mèdics basats en telemedicina.

El programa ofereix la possibilitat de beques per a la realització dels projectes en centres de reconegut prestigi internacional.

El postgrau en e-Salut proposa eines que permetin una mirada transversal sobre les possibilitats teòriques de la telemedicina a partir d'una concepció contextual sobre la salut, els sistemes sanitaris i la Societat de la Informació, i una reflexió crítica sobre la gestió de la informació i del coneixement clínic i els canvis que s'han introduït amb l'ús de les TIC. En primer lloc, ofereix una visió rigorosa dels sistemes sanitaris mitjançant l'exploració de diferents sistemes de salut europeus.

Alhora, aborda aquells aspectes claus en relació a la responsabilitat i aquells aspectes legals vinculats a la pràctica mèdica. Analitza el paper que tenen les TIC en les transformacions socials i en la relació metge-pacient, configurant un model global de salut centrat en la globalitat, la transversalitat, la xarxa i orientat a l'individu.

Alhora, fa una reflexió crítica al voltant de les diferents formes i característiques que ha anat prenent la història clínica al llarg de la seva evolució i els canvis que s'han introduït amb l'ús de les TIC, i sobre la importància i influència del context sanitari com característica de la informació sanitària i de quina manera incideix en la gestió de la informació, la comunicació i la pràctica clínica.

Presta també especial atenció al conjunt de transformacions que es produeixen en els sistemes de salut en relació amb la introducció de les TIC explorant les diferents possibilitats de la medicina a distància, a través d'Internet, a la presa de decisions, als canals de comunicació i a les tecnologies que permeten actuacions síncrones i asíncrones, al canvi de rols dels diferents actors dels sistemes sanitari, a les possibilitats de teleformació, al concepte de sistema centrat en xarxa d'organitzacions i al concepte de coneixement distribuït en xarxa.

Aborda diferents conceptes que s'han de considerar en els nous serveis mèdics basats en telemedicina com són la interoperabilitat i l'estandardització, diferents mecanismes de seguretat, aspectes clau en relació a la responsabilitat i aspectes legals de la medicina. I finalment, fa una reflexió crítica sobre quins són els requisits mínims i indispensables per implementar nous serveis mèdics basats en telemedicina.

El programa ofereix la possibilitat de beques per a la realització dels projectes en centres de reconegut prestigi internacional.

Contingut

  1. Especialització en gestió de la informació i del coneixement clínic en e-Salut
  2. Especialització en requisits tècnics de la societat de la informació per a la Telemedicina


Programa acadèmic complet

 

Descarrega't el fullet informatiu del programa

 

Pròxima matrícula:

Juny 2018
Per als cursos que inicien docència al setembre/octubre

Desembre 2018
Per als cursos que inicien docència al febrer/març

Consulta el procés de matrícula

Amb la col·laboració de:

pragma-logo
forum-cis
i2cat-logo
c2c-logo


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE