Accès obert Vols més informació?

Aplicació de les TIC en la Pràctica Clínica

Diploma de Postgrau

El curs de postgrau en aplicació de les TIC a la pràctica clínica està inclòs en el Màster en Telemedicina.

Crèdits: 30 ECTS

Data: 14 març 2018

Títol: Aplicació de les TIC en la Pràctica Clínica

Idioma: castellà

S'ha dissenyat i estructurat com un itinerari, de manera que permeti als participants l'accés a una formació ajustada a les seves necessitats i matricular-se d'acord amb els seus interessos específics i les seves possibilitats de temps i dedicació. L'itinerari del programa està format per un postgrau de 30 crèdits i 2 especialitats de 12 crèdits cadascuna.

El curs de postgrau en aplicació de les TIC a la pràctica clínica està inclòs en el Màster en Telemedicina. S'ha dissenyat i estructurat com un itinerari, de manera que permeti als participants l'accés a una formació ajustada a les seves necessitats i matricular-se d'acord amb els seus interessos específics i les seves possibilitats de temps i dedicació. L'itinerari del programa està format per un postgrau de 30 crèdits i 2 especialitats de 12 crèdits cadascuna.

Les TIC i, especialment Internet, han anat introduint-se de forma progressiva en els serveis sanitaris, creant pertorbacions en la seva estructura i organització, i exigint una adaptació de tots els agents implicats a les noves tecnologies. Per aquest motiu, qualsevol innovació tècnica depèn, en gran manera i de forma directa, de la innovació organitzativa, repercutint així amb la millora en termes d'eficàcia i de qualitat del servei.

El postgrau en aplicació de les TIC a la pràctica clínica es centra, en primer lloc, en l'anàlisi i funcionament de les innovacions que s'estan incorporant a la informàtica aplicada als diferents sistemes de salut en general, i a la utilització de la imatge mèdica digital a l'assistència mèdica i al telediagnòstic en particular, en els diferents àmbits assistencials.

En segon lloc, aquest postgrau pretén introduir el professional a la realitat de projectes d'aplicació de la Telemedicina en entorns sanitaris reals, analitzant-hi les interaccions que es produeixen en el procés d'implantació de les TIC i les transformacions organitzatives, de models de gestió, de canvis culturals i de serveis assistencials, i reflexionar sobre aspectes claus per al seu disseny, implantació, integració i avaluació.

En definitiva, a través d'aquest curs de postgrau, el professional serà capaç d'analitzar quines haurien de ser les línies de treball adequades per aprofitar l'experiència existent i les possibilitats que avui ens permeten la tecnologia, enfocant el desenvolupament de projectes d'implantació de Telemedicina per la seva integració amb els sistemes d'informació sanitària.

El programa ofereix la possibilitat de beques per a la realització dels projectes en centres de reconegut prestigi internacional.

Programa acadèmic complet

Propera matrícula

Desembre 2017
Per a programes que inicien docència durant febrer/març

Consulta el procés de matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Amb la col·laboració de:

pragma-logo
forum-cis
i2cat-logo
c2c-logo


Pagament fraccionatPots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324