Accès obert Vols més informació?

El màster i els programes relacionats amb l'edició tenen un enfocament eminentment professionalitzador i pràctic.

Crèdits: 5 ECTS

Data: 13 març 2019

Títol: Edició en EPUB II

L'estudiant adquireix coneixements i habilitats per a editar llibres digitals i impresos i dissenyar estratègies digitals innovadores i creatives per a editorials, llibreries i autors que desitgin autopublicar-se.

L'actual producció i lectura de textos mitjançant una pantalla i l'ús massiu d'Internet ha fet que l'edició de continguts textuals hagi canviat radicalment. En aquest curs obtindràs una visió global dels canvis tecnològics que ha experimentat l'edició del text tant des del punt de vista del tractament informàtic del contingut com de la seva lectura en múltiples dispositius, que requereix un disseny responsive.

Aquest curs d'Edició en EPUB II té un doble enfocament, teòric i pràctic, amb la intenció d'acompanyar-te en la formació d'un discurs i de les capacitats necessàries per a prendre decisions tècniques a l'entorn del format d'edició electrònica, i guiar-te en la creació dels arxius que conformen un llibre en EPUB. Un treball més aprofundit que el que es realitza a l'assignatura Edició en EPUB I sobre els llenguatges informàtics i la seva flexibilitat et permetrà saber fer edicions de nivell avançat, enfocades a la realització de projectes de major envergadura i complexitat. L'anàlisi de les eines i la justificació dels llenguatges s'acompanya amb la creació d'un projecte en EPUB: treballaràs directament sobre el codi (amb programari lliure) i t'iniciaràs en el procés d'aprenentatge del llenguatge d'estils CSS. La formació necessària per a l'edició avançada en EPUB comença amb l'edició del codi i l'aprenentatge de la seva estructura i funcionament, junt amb la relació que s'esdevé entre el marcat d'un text i el procés d'aplicació d'estil i de configuració dels recursos suplementaris.

Així doncs, adquiriràs els coneixements suficients per a l'ús dels llenguatges de marcatge i estil implicats en la creació d'un llibre digital, treballant el procés d'enriquiment dels llibres i el pas del estàndard EPUB2 a la nova especificació EPUB3, encara en procés d'implantació. La hibridació de mitjans i el marcat semàntic del text completaran un procés d'aprenentatge complex cap a l'expertesa en l'edició de llibres en format EPUB. Sota el guiatge d'un expert amb llarga trajectòria professional en el món del tractament informàtic de continguts textuals, el disseny web i l'edició multimèdia, i en un context d'aprenentatge col·laboratiu en línia, obtindràs una formació reflexiva, activa, creativa i molt pràctica, a més de la formació d'un discurs sostenible sobre les tecnologies associades a l'edició digital. Aquesta formació et capacitarà per integrar-te amb eficàcia a la realitat laboral del món editorial, que requereix professionals dinàmics, emprenedors i amb gran capacitat comunicativa, capaços d'adquirir amb rapidesa noves experteses tecnològiques i de coordinar treballs en equip.

El curs forma part del Màster d'Edició digital i del Postgrau Tecnologies de l'edició digital.

Si desitges fer qualsevol consulta de tipus acadèmic, pots escriure a: tiribarren@uoc.edu.

Et convidem a visitar el nostre blog: http://llibredigital.blogs.uoc.edu.

Pròxima matrícula:

Juny 2018
Per als cursos que inicien docència al setembre/octubre

Desembre 2018
Per als cursos que inicien docència al febrer/març

Consulta el procés de matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324


Pagament fraccionat


Pots fraccionar en quotes el pagament del teu màster, postgrau o especialització

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324