Accès obert Vols més informació?

Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (interuniversitari: UVic-UCC, UOC)

Grau

Pla d'estudis

El pla d'estudis del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades UOC - UVic-UCC es compon de 240 crèdits ECTS, que s'organitzen en els subconjunts següents:

  • 72 crèdits ECTS de formació bàsica
  • 126 crèdits ECTS obligatoris
  • 30 crèdits ECTS optatius
  • 6 crèdits de Pràctiques externes
  • 6 crèdits de Treball final de grau (TFG)

Llengües A, B i C

  • La Llengua A és la llengua materna o activa de l'estudiant (català o espanyol).
  • La Llengua B és l'anglès. En acabar els estudis l'estudiant la dominarà a nivell productiu i receptiu, i tindrà capacitat per a comunicar-se amb eficàcia en aquesta llengua oralment i per escrit en contextos professionals.
  • La Llengua C és la llengua de la qual l'estudiant només té coneixements elementals. En acabar els estudis la dominarà a nivell d'usuari independent i tindrà capacitat de comunicar-se en contextos professionals. L'estudiant pot triar com a Llengua C el francès o l'alemany.

En el moment de matricular-se per primera vegada, l'estudiant ha de triar la Llengua A i la Llengua C.

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 72
Obligatòries 126
Optatives 30
Pràctiques externes 6
Treball final de grau 6
Total 240

Assignatures

Formació bàsica (72 crèdits ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

Assignatures obligatòries (132 crèdits ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures optatives (30 crèdits ECTS)

S'han de triar entre les assignatures següents

Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Treball final de grau 6

 

Períodes Assignatures Crèdits Totals
Total 240
Semestre 1

Llengua A I

Llengua B I

Llengua C I

Competències TIC

Introducció a la lingüística aplicada a la traducció B-A

6

6

6

6

6

30
Semestre 2

Llengua A II

Llengua B II

Llengua C II

Traducció de textos divulgatius B-A

Llengua, cultura i societat A

6

6

6

6

6

30
Semestre 3

Llengua A III

Llengua B III

Llengua C III

Llengua i tecnologies

Publicitat i traducció B-A

6

6

6

6

6

30
Semestre 4

Llengua A IV

Llengua C IV

Traducció audiovisual B-A

Tècniques d'expressió oral i escrita (Llengua B)

Traducció, literatura i cultura A

6

6

6

6

6

30
Semestre 5

Interpretació i comunicació interlingüística B-A I

Anàlisi textual i traducció de la Llengua C

Terminologia

Traducció literària B-A

Optativa I

6

6

6

6

6

30
Semestre 6

Traducció C-A I

Interpretació i comunicació intralingüística B-A II

Lingüística contrastiva B-A

Traducció jurídica i econòmica B-A I

Optativa II

6

6

6

6

6

30
Semestre 7

Traducció inversa A-B

Traducció C-A II

Traducció de textos científics i tècnics B-A I

Correcció de textos i assessorament lingüístic A

Optativa III

6

6

6

6

6

30
Semestre 8

Pràctiques externes

Competències professionals

Optativa IV

Optativa V

Treball final de grau

6

6

6

6

6

30

 

Pràctiques externes

Com a part del procés de formació, l'estudiant ha de cursar l'assignatura obligatòria de Pràctiques externes, de sis crèdits, en què haurà d'aplicar la formació que ha rebut en el grau participant en projectes de treball.

Així mateix, la titulació conté una segona assignatura de pràctiques, optativa, i una assignatura de Competències professionals, en la qual s'ofereix formació en recursos i estratègies per a la inserció laboral.

Les pràctiques del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades es regeixen per la normativa vigent i també es poden portar a terme en l'àmbit d'un programa de mobilitat internacional.

Durada

La durada mínima del grau és de vuit semestres, amb una càrrega màxima de 30 crèdits ECTS cadascun. No obstant això, l'estudiant es pot acollir a la flexibilitat de la UOC per a cursar en cada semestre el nombre d'assignatures que s'ajusti a la seva disponibilitat de temps o a la seva planificació personal.

Recursos per l'aprenentatge

El professorat de la titulació dissenya les assignatures en relació directa amb els recursos d'aprenentatge més adequats per a seguir-les. Aquests recursos poden ser materials elaborats per la UOC, per la UVic-UCC, llibres d'altres editorials, articles, programari, casos pràctics, eines textuals o multimèdia, accessos directes a continguts de subscripció de la biblioteca de les universitats organitzadores, etc. Així doncs, els recursos d'aprenentatge poden ser molt variats i es trien d'acord amb les necessitats docents de cada assignatura.

Propera matrícula:
a partir del 24 d'octubre

Informació de preu i matrícula
Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Juntament amb:

logo2-uvic

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada del 10% dte. A partir del 24 d'octubre.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?
Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
i_fix
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
i_fix2
Pref.Ex.: + 34
Pref. Int.
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació