Accès obert Vols més informació?

Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (interuniversitari: UVic-UCC, UOC)

Grau

Objectius

L'objectiu d'aquest grau és la formació de professionals per a fer traduccions i interpretacions en camps temàtics diversos i capacitar-los per a la comunicació multilingüe i el treball en les aplicacions i els projectes lingüístics d'empreses i organitzacions. A una formació lingüística molt sòlida, s'hi uneix l'adquisició de les competències informàtiques i informacionals que exigeix l'exercici rigorós de la professió.

Perfils

El grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades s'adreça a les persones que estiguin interessades en:

 • El món de la traducció en empreses, institucions, agències i organismes nacionals i internacionals, i també en règim autònom o freelance.
 • El sector de la interpretació de conferències, d'enllaç en els serveis públics, davant els tribunals, en l'àmbit comercial, diplomàtic, etc.
 • La docència de llengües autòctones i estrangeres.
 • La correcció i revisió de textos i el treball editorial.
 • L'àmbit del doblatge i la subtitulació en els mitjans de comunicació i entreteniment.
 • La gestió, l'assessorament i la planificació lingüística en empreses, institucions, organitzacions de cooperació internacional, esdeveniments culturals o congressos internacionals, etc.
 • El desenvolupament de recursos i tecnologies lingüístiques per a la traducció.

Aquests estudis també s'adrecen a les persones que vulguin ampliar el seu domini i coneixement de les llengües i triïn el grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades com a segona titulació. En aquest cas poden ser graus afins: Dret, Economia, Màrqueting, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Turisme, Filologia, Humanitats, Mestre d'Educació Primària amb la Menció en Llengua anglesa, etc.

Competències

Competències específiques

 • Dominar la Llengua A a nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.
 • Dominar la Llengua B a nivell productiu i receptiu i tenir capacitat de comunicar-se eficaçment en contextos professionals, oralment i per escrit, en aquesta llengua.
 • Dominar la Llengua C a nivell d'usuari independent i comunicar-se en contextos professionals.
 • Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, i també els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com plurilingües.
 • Identificar les bases de la història, la cultura i la literatura universals per a conèixer els referents culturals i aplicar-los al camp de la traducció i la interpretació.
 • Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.
 • Analitzar i planificar projectes lingüístics i de traducció.
 • Identificar els contextos d'inserció professional i aplicar els coneixements de llengües, traducció, lingüística i processament del llenguatge en activitats professionals específiques.
 • Traduir textos especialitzats.
 • Dominar les tècniques i tenir les destreses i capacitats necessàries per a fer interpretacions.
 • Assessorar organitzacions i institucions sobre qüestions lingüístiques.
 • Tenir capacitat per a analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.
 • Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, en els àmbits de la traducció, la interpretació i la documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.
 • Tenir destreses per a documentar-se i saber cercar, seleccionar i gestionar la informació.

Competències pròpies de la UOC

 • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Reconeixements i habilitacions

Amb el grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (UOC, UVic-UCC) s'obtenen els següents reconeixements i habilitacions:

 • Habilitació com a traductor jurat anglès-català
 • Habilitació com a intèrpret jurat anglès-català
 • Professor/a d'ensenyament secundari i d'Escola Oficial d' Idiomes (Catalunya)
 • Nivell C2 de català
 • Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ACTIC)

+ Consulta els reconeixements

Accés obert

Sol·licita l'accés

Inici de docència: setembre

Podràs accedir al Campus Virtual i tenir el suport d'un tutor especialitzat

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Juntament amb:

logo2-uvic

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte.
Si et matricules fins al 30 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau o màster universitari en quotes.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324