Accès obert Vols més informació?

Relacions Internacionals

Grau

En un món cada vegada més complex i interdependent, resulta clau la presència de professionals que sàpiguen no solament comprendre i analitzar la societat internacional, sinó també ajudar a orientar les decisions i les estratègies dels diferents actors internacionals.

Crèdits: 240 ECTS

Inici: 19 setembre 2018

Títol: Relacions Internacionals

La formació integral i interdisciplinària del grau de Relacions Internacionals permetrà formar professionals capaços de desenvolupar activitats d'anàlisis, comunicació, gestió i assessoria sobre qüestions internacionals per a organitzacions molt diverses del sector públic (administracions públiques estatals i subestatals, organismes internacionals, etc.), privat (empreses amb orientació internacional, think tanks, consultores, mitjans de comunicació, etc.) i mixt (ONG, organismes de cooperació, etc.).

El grau de Relacions Internacionals no solament es dirigeix a estudiants que pretenen iniciar la seva carrera professional en el camp de les relacions internacionals, sinó també a aquelles persones que ja estan treballant en aquest camp i que desitgen ampliar els seus coneixements i competències sobre relacions internacionals. De la mateixa manera, el grau de Relacions Internacionals s'orienta a estudiants que compten amb una motivació més personal que no pas professional per a cursar estudis sobre relacions internacionals.

 

Descarrega't el fullet informatiu del programa 

Titulació oficial

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Qualitat titulació

+ Homologació

+ Legalització

Propera matrícula:
abril 2018

Inici de docència: setembre

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, a l'abril.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324