Accès obert Vols més informació?

Psicologia

Grau

Pla d'estudis

El grau de Psicologia té un total de 240 crèdits amb una durada de quatre anys acadèmics distribuïts en semestres.

La UOC ofereix un quadre d'assignatures de psicologia repartides de manera progressiva, dissenyat d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució d'assignatures facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, orientat cap a les seves preferències i qualitats personals.

La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada semestre les assignatures que volen cursar. Per a això, en el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un/a tutor/a, que li oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

A continuació, s'enumeren les assignatures de psicologia que configuren el pla d'estudis per semestres i/o per la seva tipologia:

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòries 126
Optatives 30
Pràctiques externes 18
Treball final de grau 6
Total 240

Assignatures

Assignatures bàsiques Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures obligatòries Crèdits

3

6

6

3

3

3

3

6

6

3

3

3

3

3

9

9

3

6

6

3

3

3

3

3

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

6

Assignatures optatives Crèdits

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

3

3

3

6

3

6

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

Semestre 1 Crèdits Total
Fonaments psicosocials del comportament humà
Psicologia del desenvolupament I
Competències TIC en psicologia
Història de la psicologia
Psicologia de la percepció
Introducció als mètodes d'investigació en psicologia
6
6
6
6
3
3
30
Semestre 2 Crèdits Total
Psicologia de l'atenció i de la memòria
Fonaments de psicobiologia
Idioma modern I: anglès
Psicologia del desenvolupament II
Acció col·lectiva
Mètodes d'investigació quantitativa
6
6
6
6
3
3
30
Semestre 3 Crèdits Total
Tècniques d'anàlisi de dades quantitatives
Psicologia de les organitzacions
Motivació i emoció
Idioma modern II: anglès
Bases genètiques de la conducta
Psicologia de l'educació i de la instrucció
Mètodes d'investigació qualitativa
6
3
3
6
3
6
3
30
Semestre 4 Crèdits Total
Psicologia de l'aprenentatge
Psicologia fisiològica
Psicopatologia d'adults
Introducció a les ciències socials
Psicologia de les diferències individuals
Psicometria
Tècniques d'anàlisi de dades qualitatives
6
6
6
3
3
3
3
30
Semestre 5 Crèdits Total
Avaluació psicològica
Psicologia del pensament
Farmacologia i endocrinologia del comportament
Psicologia de la personalitat
Diferències humanes i diversitat cultural
Principis d'intervenció en educació
Psicopatologia infantil
6
6
3
3
3
6
3
30
Semestre 6 Crèdits Total
Principis d'avaluació en clínica i salut
Psicologia del llenguatge
Sociopsicologia del treball
Avaluació i intervenció social
Tècniques de documentació per a la investigació
Tecnologies socials de la comunicació
Ètica en psicologia
Assignatures optatives
3
6
3
6
3
3
3
3
30
Semestre 7 Crèdits Total
Tècniques d'intervenció i tractament psicològic I
Psicologia de la salut i la qualitat de vida
Pràcticum I
Assignatures optatives
3
3
9
15
30
Semestre 8 Crèdits Total
Tècniques d'intervenció i tractament psicològic II
Pràcticum II
Treball de final de grau
Assignatures optatives
3
9
6
12
30
Total 240

 

Les mencions reflecteixen l'especialització curricular de l'estudiant i queden recollides oficialment al títol.

En concret, les mencions del grau de Psicologia tenen 30 crèdits d'assignatures optatives. Per a obtenir-ne una caldrà haver superat totes les assignatures que preveu la menció. Les mencions són les següents:

Psicologia sanitària Crèdits

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Psicologia de l'educació Crèdits

3

6

6

3

3

3

3

3

Psicologia de la intervenció social Crèdits

3

3

6

3

3

3

3

3

3

Psicologia del treball i de les organitzacions Crèdits

3

3

3

3

3

3

3

6

3

 

Durada

El grau de Psicologia té una durada mínima de quatre anys acadèmics distribuïts en semestres. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiant pot decidir cada semestre les assignatures que vol cursar.

Matrícula oberta:
Últims dies

Omple el formulari i accedeix de manera gratuïta i sense compromís al Campus Virtual

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, a l'abril.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324