Amb un cicle formatiu de grau superior podreu convalidar alguns crèdits dels Graus de la UOC. Podeu saber si el vostre cicle formatiu és entre els que permeten aquesta convalidació i el nombre de crèdits que podeu arribar a convalidar per mitjà de les taules següents:

Podreu optar a convalidacions del Grau de Multimèdia de la UOC els titulats en:
 

 

 

CFGS Administració de sistemes informàtics (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura     Crèdits
Treball en equip a la xarxa     6
Practiques     12
Programació Web     6
Programació     6
Xarxes multimèdia     6
Disseny de bases de dades     6
Iniciativa emprenedora i direcció  d'organitzacions     6

 

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Programació 6
Xarxes multimèdia 6
Disseny de bases de dades 6
Pràctiques 12

 

CFGS Administració i finances (LOGSE i LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 222
Reconeguda: 18
Assignatura Crèdits
Administració i gestió d'organitzacions 6
Iniciativa emprenedora 6
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Agència de viatges (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Allotjament turístic (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Animació (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 186
Reconeguda: 54
Assignatura Crèdits
Disseny gràfic 6
Imatge i llenguatge visual 6
Fotografia digital 6
Narrativa interactiva 6
Animació 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Animació turística (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 78
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6
Vídeo 6
Narrativa interactiva 6
Gràfics 3D 6
Animació 6
Integració digital de continguts 6
Medis interactius 6
Tractament i publicació d'imatge i vídeo 6
Composició digital 6
Pràctiques 12

 

CFGS Arts plàstiques i disseny en il·lustració (LOGSE i LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 204
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6
Creativitat i estètica 6
Fotografia digital 6
Pràctiques a l'empresa I 6
Pràctiques a l'empresa II 6

 

CFGS Automatització i robòtica industrial (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 210
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Administració i gestió d'organitzacions 6
Física per a multimèdia 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12

 

CFGS Comerç internacional (LOGSE i LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Desenvolupament d'aplicacions informàtiques (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Practiques 12
Programació web 6
Xarxes multimèdia 6
Disseny de bases de dades 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Programació 6
Programació web 6
Disseny d'interfícies multimèdia 6
Xarxes multimèdia 6
Disseny de bases de dades 6
Pràctiques 12

 

CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Programació 6
Programació web 6
Disseny d'interfícies multimèdia 6
Xarxes multimèdia 6
Disseny de bases de dades 6
Pràctiques 12

 

CFGS Desenvolupament de productes electrònics (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Programació 6
Integració digital de continguts 6
Física per multimèdia 6
Tractament i publicació d'àudio 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Practiques 12

 

CFGS Desenvolupament de projectes mecànics (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 224
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Administració i gestió d'organitzacions 6

 

CFGS Disseny en fabricació mecànica (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 228
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Iniciativa emprenedora 6
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 204
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Disseny gràfic 6
Metodologia i desenvolupament de projectes en xarxa 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12

 

CFGS Disseny i gestió de la producció gràfica (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 204
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Disseny gràfic 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Metodologia i desenvolupament de projectes en xarxa 6

 

CFGS Disseny i producció editorial (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 210
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6
Practiques 12
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Fotografia (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 198
Reconeguda: 42
Assignatura Crèdits
Disseny gràfic 6
Imatge i llenguatge visual 6
Fotografia digital 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Fotografia artística (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6
Creativitat i estètica 6
Fotografia digital 6
Pràctiques 12

 

CFGS Gestió comercial i màrqueting (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Gestió comercial i màrqueting enològic (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Gestió del transport (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Gràfica audiovisual (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 186
Reconeguda: 54
Assignatura Crèdits
Disseny gràfic 6
Imatge i llenguatge visual 6
Fotografia digital 6
Narrativa interactiva 6
Animació 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Gràfica impresa (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Disseny gràfic 6
Imatge i llenguatge visual 6
Fotografia digital 6
Creativitat i estètica 6
Treball en equip a la xarxa 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Pràctiques 12

 

CFGS Gràfica interactiva (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 180
Reconeguda: 60
Assignatura Crèdits
Disseny gràfic 6
Imatge i llenguatge visual 6
Fotografia digital 6
Creativitat i estètica 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12
Programació 6
Disseny d'interfícies multimèdia 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Gràfica publicitària (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6
Creativitat i estètica 6
Fotografia digital 6
Imatge i llenguatge visual 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Pràctiques 12

 

CFGS Gràfica publicitària (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 204
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Disseny gràfic 6
Creativitat i estètica 6
Fotografia digital 6
Pràctiques 12

 

CFGS Il·luminació, captació i tractament d'imatge (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 210
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Fotografia digital 6
Treball en equip a la xarxa 6
Vídeo 6
Pràctiques 12

 

CFGS Il·lustració (LOE i LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Disseny gràfic 6
Imatge i llenguatge visual 6
Fotografia digital 6
Creativitat i estètica 6
Treball en equip a la xarxa 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Pràctiques 12

 

CFGS Il·lustració, perfil professional d'animació audiovisual (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 186
Reconeguda: 54
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Vídeo 6
Narrativa interactiva 6
Integració digital de continguts 6
Medis interactius 6
Tractament i publicació d'imatge i video 6
Composició digital 6
Pràctiques 12

 

CFGS Imatge (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Practiques 12
Vídeo 6
Medis Interactius 6
Composició digital 6
Fotografia digital 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Informació i comercialització turística (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Manteniment electrònic (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Programació 6
Integració digital de continguts 6
Física per a multimèdia 6
Tractament i publicació d'àudio 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Pràctiques 12

 

CFGS Manteniment equips industrials (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6

 

CFGS Mecatrònica industrial (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 228
Reconeguda: 12
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Iniciativa emprenedora 6

 

CFGS Producció d'audiovisuals i espectacles (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 198
Reconeguda: 42
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Vídeo 6
Narrativa interactiva 6
Medis interactius 6
Composició digital 6
Pràctiques 12

 

CFGS Producció d'audiovisuals, radio i espectacles (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 204
Reconeguda: 36
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Vídeo 6
Medis Interactius 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Practiques 12

 

CFGS Producció en industries d'art gràfiques

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 216
Reconeguda: 24
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Practiques 12
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Realització d'audiovisuals i espectacles (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 192
Reconeguda: 48
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Practiques 12
Vídeo 6
Medis Interactius 6
Composició digital 6
Narrativa Interactiva 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS Realització d'audiovisuals, perfil professional de multimèdia interactiva (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 180
Reconeguda: 60
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Vídeo 6
Medis Interactius 6
Composició digital 6
Narrativa Interactiva 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6
Tractament i publicació d'imatge i vídeo 6
Integració digital de continguts 6
Practiques 12

 

CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 198
Reconeguda: 42
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Vídeo 6
Narrativa interactiva 6
Medis interactius 6
Composició digital 6
Pràctiques 12

 

CFGS Restauració (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Secretariat (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Serveis al consumidor (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 234
Reconeguda: 6
Assignatura Crèdits
Idioma modern I: Anglès 6

 

CFGS Sistemes de regulació i control automàtics (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 210
Reconeguda: 30
Assignatura Crèdits
Administració i gestió d'organitzacions 6
Física per a multimèdia 6
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12

 

CFGS Sistemes de telecomunicació i informàtics (LOGSE i LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 186
Reconeguda: 54
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Pràctiques 12
Programació 6
Integració digital de continguts 6
Física per multimèdia 6
Tractament i publicació d'imatge i vídeo 6
Tractament i publicació d'àudio 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS So (LOGSE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 216
Reconeguda: 24
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Integració digital de continguts 6
Tractament i publicació d'àudio 6
Iniciativa emprenedora i direcció d'organitzacions 6

 

CFGS So per a audiovisuals i espectacles (LOE)

Càrrega lectiva Crèdits
Total: 240
Efectiva: 216
Reconeguda: 24
Assignatura Crèdits
Treball en equip a la xarxa 6
Tractament i publicació d'àudio 6
Pràctiques 12

 

Accés obert

La UOC t'ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta.

Omple el formulari i accedeix de manera gratuïta i sense compromís al Campus Virtual

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació


Pagament fraccionat


Pots fraccionar el pagament del teu grau, màster universitari o programa de postgrau en quotes.

Informa-te'n

Sessió Informativa Grau Multimèdia11 de Juliol, 18.00 h

Sessió Streaming


Informació i inscripcions

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació