Accès obert Vols més informació?

Logopèdia (interuniversitari: UVic-UCC, UOC)

Grau

El grau de Logopèdia té com a objectiu la formació de futurs logopedes. El logopeda és el professional sanitari que s'ocupa de la prevenció, l'avaluació, el diagnòstic i el tractament de les alteracions de la comunicació, els trastorns del llenguatge oral (TEL), els trastorns de la parla (dislàlies, diglòssies, quequesa i trastorns de la veu), les funcions orofacials (disglòssia, deglució atípica, etc.), i els trastorns de la lectura (dislèxia i problemes de la comprensió lectora) i de l'escriptura (disgrafia).

Crèdits: 240 ECTS

Inici: 19 setembre 2018

Títol: Logopèdia (interuniversitari: UVic-UCC, UOC)

El Grau de Logopèdia ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora.

El grau de Logopèdia aporta una formació interdisciplinària, i la seva actuació se situa en l'àmbit social, sanitari i educatiu. El logopeda pot exercir la seva activitat individualment o en equips multidisciplinaris, tant en l'àmbit públic com en el privat.

La professió del logopeda ha anat adquirint cada vegada més importància des que va ser reconeguda com a professió sanitària en la Llei d'ordenació de les professions sanitàries (LOPS). La seva actuació ha anat guanyant presència en tots els seus àmbits d'actuació: als centres d'estimulació primerenca i als centres d'educació especial, als centres de consulta ambulatòria i convalescent, i als centres de consulta privada. La presència del logopeda en els últims anys ha obtingut especial rellevància en l'atenció de la disfàgia i les disfuncions orofacials, tant en l'etapa infantil com en l'adulta.

El grau interuniversitari de Logopèdia de la UVic-Ucc / UOC ofereix l'oportunitat de realitzar seminaris presencials a la Clínica Universitària de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa (UVic-Ucc) per a poder integrar i aplicar els diferents coneixements i habilitats pràctics propis de l'exercici professional.

Es tracta d'un equipament docent i assistencial que compleix una doble finalitat: l'atenció clínica i la formativa. D'una banda, ofereix atenció privada i pública en logopèdia (ja que té el concert de la logopèdia ambulatòria a la Catalunya Central), amb unes dotze mil intervencions assistencials a l'any, i de l'altra, disposa d'unes instal·lacions específiques per a dur a terme activitats docents de simulació. A més, la Clínica Universitària està dotada d'una unitat interdisciplinària de veu amb els millors equipaments tècnics (estroboscopi, cabina, programari específic).

 

Descarrega't el fullet informatiu del programa 
 

Titulació oficial

El Grau de Logopèdia ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Qualitat titulació

+ Homologació

+ Legalització

Accés obert

Omple el formulari i accedeix de manera gratuïta i sense compromís al Campus Virtual

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Juntament amb:

fub

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. A partir del 25 d'abril.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324