Accès obert Vols més informació?

Informació i Documentació

Grau

Opcions vàlides per a accedir a estudis de grau oficial

Pots consultar la teva opció d'accés a la Universitat, segons d'on hagis obtingut els requisits d'accés.

 

Requisits d'accés assolits a l'Estat espanyol

 

Requisits d'accés assolits a la Unió Europea o en un estat que hagi subscrit acords internacionals en règim de reciprocitat

 

Requisits d'accés assolits a Llatinoamèrica o altres països no europeus

 

Formem part de:

Ischools

Pagament fraccionat

Per a graus, quota inicial del 35% de la matrícula. Següent quota, a l'octubre

Informa-te'n

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC