Accès obert Vols més informació?

Humanitats

Grau

A partir dels diferents itineraris associats als perfils professionals, a continuació es detallen les sortides professionals.

Les sortides professionals relacionades amb el perfil de Formació humanística són bàsicament llocs de responsabilitat en què convingui disposar d'una comprensió global i crítica de la societat, tant en l'Administració pública com en l'àmbit privat, i professionals de les institucions docents públiques o privades, i també en altres professions, en què és important una formació humanística complementària per al seu desenvolupament.

Les sortides professionals del perfil de Gestió cultural es troben tant en l'àmbit de l'Administració pública, de les entitats i les fundacions com de les empreses privades de serveis culturals. Podran desenvolupar les seves funcions com a tècnics d'administracions relacionades amb la cultura, gestors d'espais escènics, de sales d'exposicions, d'espais culturals polivalents, dinamitzadors del turisme cultural i professionals especialistes en els sectors i indústries culturals (editorials, empreses audiovisuals, productors teatrals, companyies de dansa...) i en els àmbits de la gestió del patrimoni i dels museus com conservadors, educadors de museus o tècnics de difusió patrimonial.

L'itinerari de Creació cultural facilita l'adquisició de competències necessàries per a treballar en determinats camps de la docència (història de l'art, comunicació audiovisual, belles arts, disseny), i també en el mercat de l'art (galeristes, antiquaris, marxants...), la creació multimèdia de continguts i la difusió sobre temes de cultura (comissariat d'exposicions, periodisme especialitzat, crítica d'art, escriptura hipertextual, blocs, materials didàctics...), i naturalment per a la mateixa creació artística, el disseny, l'arquitectura o la conservació i restauració de béns culturals.

L'itinerari de Món contemporani permet adquirir les competències necessàries per a treballar en sectors professionals entorn de la producció de continguts -o el treball amb continguts- (en camps com el periodisme, la indústria cultural, el turisme i altres professions i llocs de responsabilitat de les organitzacions públiques i privades on s'han de prendre decisions i tenir, per tant, una especial comprensió crítica de la societat actual); i també per a l'avaluació i l'anàlisi de textos d'investigació i contextos sociohistòrics, des d'una aproximació informada i complexa a la realitat i la cultura contemporànies. És especialment indicat, doncs, per al desenvolupament de la docència i la iniciació a la investigació en àmbits d'actualitat des d'una mirada interdisciplinària.

Continuïtat altres estudis

- Màster d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies
- Màster d'Història contemporània i món actual (interuniversitari UOC / UB)
- Màster de la Mediterrània antiga (interuniversitari UOC / UAB / UAH)
- Màster de Gestió cultural (interuniversitari UOC / UdG)

També permet accedir a estudis de postgrau tant en els àmbits d'especialització propis com altres àrees relacionades.
 

 

 

Accés obert

Sol·licita l'accés

Inici de docència: setembre

Podràs accedir al Campus Virtual i tenir el suport d'un tutor especialitzat

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte.
Si et matricules fins al 30 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau o màster universitari en quotes.

Informa-te'n

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324