Accès obert Vols més informació?

Humanitats

Grau

El grau d'Humanitats online de la UOC proporciona un coneixement extens i profund de la cultura humanística, que capacita els graduats per a la intervenció crítica en l'entorn cultural i social, per a respondre de manera professional a la gestió cultural i a la potenciació del món del saber en àmbits acadèmics o socials.

Crèdits: 240 ECTS

Inici: 19 setembre 2018

Títol: Humanitats

D'una banda, el pla d'estudis ofereix una formació interdisciplinària i transversal que aprofundeix en àmbits com la història, l'art, l'antropologia, la filosofia, la cultura clàssica, les ciències socials i polítiques, i la gestió cultural. De l'altra, proporciona una àmplia base científica, metodològica, tecnològica, documental i de gestió i tractament de la informació.

El grau d'Humanitats presta atenció especial a les manifestacions més recents de l'art i la cultura, però també als canvis que comporten les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el sector cultural, camp en el qual la UOC, com a universitat en línia, és pionera i referent mundial. El model d'aprenentatge cooperatiu en xarxa de la UOC capacita l'estudiant per a afrontar els reptes del segle XXI.

Proporciona una bona formació humanística general i polivalent com a base per a accedir a ocupacions de l'àmbit cultural i per a adaptar-se progressivament als nous perfils professionals, amb la formació al llarg de la vida. El mercat cultural és l'àrea econòmica que actualment més creix i més ocupació genera, i la UOC ofereix un itinerari específic sobre gestió cultural que facilita l'accés a estudis de postgrau en aquest camp, amb diverses orientacions.

El graduat en Humanitats de la UOC és un professional innovador capaç d'adaptar-se a qualsevol activitat de gestió, producció o creació cultural, i a nous perfils professionals.

 

Descarrega't el fullet informatiu del programa 

 

Titulació oficial

El grau d' Humanitats de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Qualitat titulació

+ Homologació

+ Legalització

Propera matrícula:
abril 2018

Inici de docència: setembre

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, a l'abril.

Informa-te'n

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324