Accès obert Vols més informació?

Humanitats

Grau

El grau d'Humanitats de la UOC té l'objectiu de proporcionar una formació que garanteixi el coneixement extens i profund de la cultura humanística i que capaciti els futurs graduats per a la intervenció crítica en l'entorn cultural i social i per a respondre als reptes professionals que ens planteja un món dinàmic i en constant transformació.

Crèdits: 240 ECTS

Inici: 20 setembre 2017

Títol: Humanitats

El grau d'Humanitats de la UOC:

 

  • Facilita una comprensió competitiva i polivalent de la societat actual i, per tant, la capacitat d'intervenir-hi de manera conscient i amb criteri propi sobre una sòlida base humanística. El grau proporciona una formació que inclou continguts generals crítics en els àmbits de la història, la literatura, la història de l'art, la cultura clàssica, la filosofia, les tècniques d'expressió oral i escrita, les ciències socials i polítiques i la gestió cultural. Està dotat d'una notable interdisciplinarietat, transversalitat i integració de matèries per a oferir a l'estudiant una capacitació metodològica, tecnològica, documental i de gestió i tractament de la informació que li proporcioni un sòlid avantatge competitiu en la nostra dinàmica i complexa societat actual. Aquesta voluntat es fa evident sobretot mitjançant diversos seminaris transversals, en els quals els estudiants integraran els coneixements adquirits i s'iniciaran en l'aplicació d'alguna de les metodologies principals de les ciències humanes i socials, i el treball de final de carrera, que pot adoptar diverses modalitats -investigació, pràctica professional, producte multimèdia, etc.- i que recull aquest esperit d'integració de matèries i la perspectiva transversal del grau.
  • Té com a objectiu oferir al futur graduat un corpus de coneixements que li permetin adaptar-se a qualsevol activitat a partir d'uns coneixements generals, amb la possibilitat d'especialitzar-se en certs àmbits. En un món on el coneixement és, cada vegada més, un procés col·lectiu en evolució basat en les tecnologies informàtiques, el model d'aprenentatge cooperatiu en xarxa de la UOC capacita l'estudiant per fer front als reptes que presenta aquesta nova societat en permanent transformació.

  • Proporciona una bona formació humanística  general i polivalent com a base per accedir a llocs de treball de l'àmbit cultural i per a adaptar-se progressivament als nous perfils professionals, amb la formació al llarg de la vida. El mercat cultural és una àrea molt diversa amb un gran pes econòmic que no deixa de créixer i de generar oportunitats laborals. La UOC ofereix un itinerari específic sobre gestió cultural que facilita l'accés a estudis de postgrau en aquest camp, amb diverses orientacions.

  • Proporciona una formació humanística interessant per a qualsevol persona i especialment per a aquelles que no han tingut l'oportunitat de desenvolupar abans els seus coneixements humanístics i volen participar més intensament de les activitats i iniciatives culturals del seu entorn.

  • Presta especial atenció a les manifestacions més recents de l'art i la cultura i als canvis que comporten les tecnologies de la informació i la comunicació en el sector cultural.

  • Utilitza la metodologia no presencial de la UOC mitjançant l'ús de les noves tecnologies, la qual cosa permet a l'estudiant integrar l'aprenentatge a la seva vida quotidiana i combinar els estudis amb la seva tasca professional.

 

Descarrega't el fullet informatiu del programa 

Accés obert

Sol·licita l'accés

Inici de docència: setembre

Podràs accedir al Campus Virtual i tenir el suport d'un tutor especialitzat

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

Matrícula anticipada

Fins al 8% dte.
Fins el 30 de juny.

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau, quota inicial del 35% de la matrícula.

Informa-te'n

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324