Accès obert Vols més informació?

Humanitats

Grau

El grau online d'Humanitats de la UOC proporciona un coneixement extens i profund de la cultura humanística, que capacita els graduats per a la reflexió i la intervenció crítiques en l'entorn sociocultural i en qualsevol àmbit professional.

Crèdits: 240 ECTS

Inici: 19 setembre 2018

Títol: Humanitats

El grau d'Humanitats ofereix una formació interdisciplinària i transversal que aprofundeix en els vincles i estableix ponts entre els àmbits interdisciplinaris més representatius de les humanitats com són la història i l'art, la literatura, la filosofia, la cultura clàssica i les ciències socials i polítiques.

Aquest grau introdueix l'estudiant en la tradició humanista i els seus discursos crítics i l'ajuda a comprendre el paper de la tecnologia en la definició de les nostres realitats. Així mateix, proporciona una bona formació humanística general i polivalent com a base per a accedir als perfils professionals de l'àmbit de la cultura en un sentit ampli.

El graduat en Humanitats de la UOC és un professional innovador capaç d'aplicar l'esperit humanístic a altres perfils professionals fora de l'àmbit estrictament cultural.

 

Descarrega't el fullet informatiu del grau d'Humanitats
 

Titulació oficial

El Grau d'Humanitats de la UOC ha rebut l'informe final de verificació favorable de l'agència avaluadora.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Matrícula oberta
Últims dies

Inici docència: 19 de setembre

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Sessions informatives Estudis
Juny a octubre 2018


La UOC organitza, entre juny i octubre, sessions informatives dels graus, màsters universitaris i Formació de postgrau per a les persones interessades


Informació i inscripcions

Pagament fraccionat

Per a graus, quota inicial del 35% de la matrícula. Següent quota, a l'octubre

Informa-te'n

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació