Accès obert Vols més informació?

Humanitats

Grau

El grau d'Humanitats de la UOC ofereix un quadre d'assignatures repartides de manera progressiva.

Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, però que pot ajustar-se a les preferències i qualitats personals. La flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet disposar d'un ampli ventall de possibilitats en decidir quins crèdits tria cada semestre. Per a això, en el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un tutor, que li oferirà assistència directa i l'assessorament necessari.

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 120
Optatives 42
Pràctiques externes i
treball fi de grau
18
Total 240

Assignatures

Formació bàsica Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures obligatòries Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3

3

6

6

6

6

Assignatures optatives

Crèdits

6

6

6

6

6

Assignatures optatives (obligatòries d'itinerari)

Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Treball final de Grau 12

 

Períodes

Assignatures

Crèdits

Totals

Semestre 1

Història I

Història de l'art I

Llengua, cultura i societat

Competències en TIC en les ciències humanes i socials

Idioma modern I: anglès / francès

6

6

6

6

6

30

Semestre 2

Pensament filosòfic i científic clàssic

Coneixement i mètode

Idioma modern II: anglès / francès

El món clàssic I

Geografia humana

6

6

6

6

6

30

Semestre 3

Introducció a la literatura europea

Llengua llatina

Antropologia social i cultural

Història II

Història de l'art II

6

6

6

6

6

30

Semestre 4

Història III

Introducció a la literatura anglesa / francesa

Pensament filosòfic i científic modern

Psicologia

Sociologia

6

6

6

6

6

30

Semestre 5

Estètica i teoria de l'art

Ètica i filosofia política

Història IV

Teoria de la cultura

Teoria i sistemes polítics

6

6

6

6

6

30

Semestre 6

Seminari A

Seminari B1

Matèries obligatòries d'itinerari

Seminari de preparació per al TFG

3

3

24

6

36

Semestre 7

Treball final de Grau

Matèries optatives d'itinerari

12

18

30

Semestre 8

Matèries d'optativitat lliure

24

24

Total

 

 

240

Aquesta proposta de semestralització és una recomanació als estudiants que, en el moment de la matrícula i amb l'assistència directa del tutor, poden personalitzar i definir segons els seus interessos i necessitats.

Durada

El grau d'Humanitats té una durada mínima de quatre anys acadèmics distribuïts en vuit quadrimestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiant pot decidir cada quadrimestre les assignatures que vol cursar.

Per a l'obtenció del títol es requereixen 240 crèdits ECTS, que es reparteixen segons les directrius del Ministeri d'Educació i Ciència.

Matrícula oberta:
Últims dies

Omple el formulari i accedeix de manera gratuïta i sense compromís al Campus Virtual

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, a l'abril.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324