Accès obert Vols més informació?

Història, Geografia i Història de l'Art (interuniversitari: UOC, UdL)

Grau

El grau d'Història, Geografia i Història de l'Art, ofert conjuntament per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Lleida (UdL), té l'objectiu d'aconseguir una comprensió multidisciplinària del nostre món. Les mirades particulars i complementàries de la història, la geografia i la història de l'art faciliten un coneixement racional i crític tant del passat, la cultura i l'entorn propers, com del llegat de les diferents civilitzacions. La combinació de les tres disciplines es revela com la millor estratègia per a entendre la complexitat del present.

Crèdits: 240 ECTS

Inici: 20 setembre 2017

Títol: Història, Geografia i Història de l'Art (interuniversitari: UOC, UdL)

El grau d'Història, Geografia i Història de l'Art (UOC-UdL) suma les aportacions valuoses de tres disciplines bàsiques per dotar els estudiants d'una mirada interdisciplinària i d'un coneixement plural dels marcs interpretatius i de les eines metodològiques pròpies dels àmbits respectius. D'aquesta manera, les competències adquirides els permetran tenir la flexibilitat necessària per a inserir-se en un món professional que, cada vegada més, necessita graduats que tinguin una diversitat de recursos suficient per a adaptar-se a les transformacions constants de les nostres societats.

La història contribueix, des d'una perspectiva crítica, a conèixer la complexitat i la diversitat de les societats, les cultures i els sistemes de valors, i a infondre actituds de respecte envers els diferents parers que es deriven de les tradicions historicoculturals, i també a desenvolupar una consciència cívica. A més, la història aporta una comprensió útil dels processos de canvi i de continuïtat, fonament de l'evolució humana, del desenvolupament de les nacions i les comunitats polítiques, i de la construcció d'un relat col·lectiu del passat.

La geografia, com a ciència del territori, estudia d'una manera integrada les complexes relacions recíproques dels grups humans entre ells i les d'aquests grups amb els components físics del planeta. Espai, temps i lloc són les seves principals coordenades i, a partir d'aquestes dades, analitza les diferències que hi ha en el món des d'una perspectiva física i socioeconòmica i els processos que es generen a diferents escales. A més, la geografia estén el seu àmbit d'actuació a qüestions de desenvolupament equilibrat i sostenible, d'ordenació del territori o de planificació territorial, però també a nous avanços cientificotècnics com el que han protagonitzat la cartografia automàtica i els sistemes d'informació geogràfica (SIG).

La història de l'art és una disciplina científica i humanística que se centra en l'anàlisi de la producció artística, dels seus processos de creació i recepció, i de la seva contribució social dins de la història de la cultura. La seva transversalitat la fa especialment dotada per al desenvolupament d'una sèrie d'aptituds i habilitats que es poden aplicar tant a l'estudi d'obres o de moviments concrets com de conceptes propis de la teoria de l'art. A més, la història de l'art permet una aproximació especialista a temàtiques vinculades amb la protecció dels béns culturals.

 

Descarrega't el fullet informatiu del programa

Accés obert

Sol·licita l'accés

Inici de docència: setembre

Podràs accedir al Campus Virtual i tenir el suport d'un tutor especialitzat

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Juntament amb:

logo-udl

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte.
Si et matricules fins al 30 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau o màster universitari en quotes.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324