Accès obert Vols més informació?

Educació Social

Grau

L'objectiu general del títol de Grau d'Educació Social és formar professionals amb els coneixements científics i humans necessaris per a actuar socioeducativament amb persones en situació de vulnerabilitat social que requereixin acompanyament social i educatiu, i també en la promoció social i cultural de les persones perquè puguin accedir als drets de ciutadania.

Crèdits: 240 ECTS

Inici: 20 setembre 2017

Títol: Educació Social

L'educador social format a la UOC, amb metodologia totalment a distància serà capaç d'entendre fenòmens com la globalització, la fragmentació, la precarietat, l'exclusió social i la societat del risc que guien i emmarquen els processos d'acció socioeducativa.

En aquesta mateixa línia, la seva formació li permetrà captar i conèixer les noves situacions socials que requereixen la presència de l'educador social (migracions, violències, situacions de dependència, diversitat funcional, educació social en l'àmbit escolar, infància adolescència i família,...). El seu procés formatiu es complementa amb les formes de treball que li són pròpies, i que es concreten, entre d'altres, en: les acciones, projectes i programes socioeducatius, l'acompanyament social, l'animació sociocultural, el treball en grup, etc.

El futur educador social disposarà d'uns materials realitzats per experts de reconegut prestigi en l'àmbit de l'educació social que li permetran realitzar la seva pràctica professional des d'una òptica activa, però alhora crítica i constructiva, amb gran aplicabilitat en el camp professional.

Això implica tenir competències per a ubicar les seves accions en un marc teòric general que possibilitin processos amplis que contemplin el compromís ètic, pedagògic i polític de l'educació social.

Això es tradueix en les funcions professionals següents:

  • Analitzar una demanda i les necessitats expressades per la persona.
  • Reconstruir els llaços socials, la identitat social i acompanyar en el procés de socialització.
  • Treballar en xarxa i en equip.
  • Concebre i fer accions socioeducatives.
  • Anticipar situacions de crisi i fer-hi front, i fer-hi d'intermediari.
  • Actuar d'acord amb la deontologia i l'ètica de la professió.
  • Comunicar internament i externament.
  • Valorar les necessitats professionals i desenvolupar potencialitats i competències.
  • Assegurar la gestió administrativa, burocràtica i logística de les seves activitats.

 

Descarrega't el fullet informatiu del programa 

Accés obert:
últims dies

Sol·licita l'accés

Inici de docència: setembre

Podràs accedir al Campus Virtual i tenir el suport d'un tutor especialitzat

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Pagament fraccionat

Per a graus, quota inicial del 35% de la matrícula. Següent quota, a l'octubre

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Titula't a la UOC.
Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324