Accès obert Vols més informació?

Comunicació

Grau

El grau de Comunicació forma professionals experts en l'activitat comunicativa - periodistes, creatius publicitaris, creadors audiovisuals, professionals de les relacions públiques - des d'una perspectiva innovadora i global, amb una visió estratègica i aplicada de la comunicació digital, les xarxes socials, els nous mitjans digitals i els llenguatges audiovisuals i multimèdia.

Gràcies a l'ús intensiu de les tecnologies de la informació, camp en què la UOC és un referent mundial, i a un programa d'estudis en comunicació que es pot cursar totalment en línia, l'estudiant es convertirà en un comunicador polivalent, amb capacitat de lideratge en diferents contextos professionals.

Crèdits: 240 ECTS

Inici: 19 setembre 2018

Títol: Comunicació

Tutoria informativa del Grau de Comunicació

 

T'oferim l'oportunitat de reunir-te amb la directora del grau per tal d'informar-te amb detall del pla d'estudis, aclarir qualsevol dubte i conèixer la seva metodologia d'estudi.

Pots escriure un correu a: pcomunicacio@uoc.edu

________________________________________

La UOC: una manera diferent d'aprendre comunicació

 

El grau online de Comunicació és una titulació oficial amb un pla d'estudis que integra diferents perfils professionals: Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, i Comunicació Audiovisual. Aquest programa també inclou pràctiques virtuals o presencials en empreses del sector.

A més d'una base transversal, aquest programa de la UOC també ofereix una especialització per mitjà dels perfils d'optativitat, que estan orientats a facilitar la inserció de l'estudiant en el mercat laboral. L'estudiant pot escollir fins a dues de les sis especialitzacions: Creativitat publicitària, Creació audiovisual, Gestió publicitària, Gestió audiovisual, Comunicació corporativa i relacions públiques, i Comunicació informativa.

En la societat del coneixement, la comunicació digital ha adquirit una rellevància crucial que ha provocat l'aparició de professions emergents i una demanda creixent de comunicadors. La UOC té quinze anys d'experiència en la formació online de comunicadors, amb un professorat integrat per professionals en actiu que són referents en el seu àmbit d'especialització.

 
Descarrega't el fullet informatiu del grau de Comunicació

Titulació oficial

El grau de Comunicació de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Homologació

+ Legalització

 

 

 

Qualitat de la titulació

 
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndars exigits a l'EEES.  

 
+ Qualitat de la titulació

 

Matrícula oberta
Últims dies

Inici docència: 19 de setembre

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

Formem part de:

Ischools

Pagament fraccionat

Per a graus, quota inicial del 35% de la matrícula. Següent quota, a l'octubre

Informa-te'n

Titula't en #eltuquevolsser

rePENSAR

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació