Accès obert Vols més informació?

Comunicació

Grau

Per a l'obtenció del grau de Comunicació es requereixen 240 crèdits ECTS, que es reparteixen segons les directrius del Ministeri d'Educació i Ciència.

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 114
Optatives 54
Pràcticum 6
Treball fi de grau 6
Total 240

Assignatures

Formació bàsica (60 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Formació obligatòria (114 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Formació optativa (54 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

3

6

6

6

3

6

3

6

6

6

6

6

6

6

3

6

3

6

3

6

6

6

6

Pràcticum 6
Treball final de grau 6

Suplement al títol: perfils d'optativitat

Creativitat publicitària

 • Comunicació persuasiva en mitjans digitals
 • Creativitat publicitària I
 • Creativitat publicitària II
 • Dret de la publicitat
 • Llenguatges publicitaris
 • Planificació estratègica i creativa
 • Realització audiovisual

Gestió publicitària

 • Dret de la publicitat
 • Direcció de comptes
 • Direcció de màrqueting
 • Investigació de mercats
 • Fonaments de la planificació de mitjans
 • Planificació de mitjans
 • Planificació estratègica i creativa

Comunicació corporativa i relacions públiques

 • Comunicació de crisi
 • Comunicació del patrimoni cultural
 • Comunicació política i institucional
 • Lobbisme i grups d'influència
 • Organització d'esdeveniments i protocol
 • Redacció periodística

Creació audiovisual

 • Comunicació persuasiva en mitjans digitals
 • Disseny i creació sonora
 • Estètica digital i media art
 • Realització audiovisual
 • Teoria i pràctica del muntatge audiovisual
 • Vídeo de creació

Gestió audiovisual

 • Direcció de màrqueting
 • Distribució audiovisual
 • Estructura del sector audiovisual
 • Realització audiovisual
 • Polítiques de comunicació
 • Producció i distribució multiplataforma
 • Propietat intel·lectual
 • Planificació de mitjans bàsica

Comunicació informativa

 • Organització i processos periodístics
 • Periodisme digital
 • Polítiques de comunicació
 • Producció i distribució multiplataforma
 • Propietat intel·lectual
 • Redacció periodística
 • Teoria i pràctica del muntatge audiovisual
Perfils d'optativitat: 36 crèdits ECTS

 

Treball Final de Grau

Els estudis de grau conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el grau en Comunicació el treball final té 6 crèdits ECTS.

El treball final de grau consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del grau en Comunicació. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. És per això que per a matricular-se d'aquesta assignatura cal haver superat un nombre determinat de crèdits del programa.

En el grau en Comunicació s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball final en algun dels àmbits establerts. Per a matricular-se del treball final, prèviament cal haver fet una sol·licitud, que ha de ser acceptada per l'equip docent del programa. El tutor acadèmic de la UOC té un paper clau en l'orientació, la informació i la gestió del procés de selecció dels treballs finals.

El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del director del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El director del treball final és l'encarregat d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

 

El treball final conclou amb una defensa, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació.

La qualificació del treball final consta de tres parts: el seguiment i l'elaboració del treball,  la memòria, producte, projecte o estudi final realitzat i  la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual.

Per a més informació sobre la docència i el procés de sol·licitud, cal consultar el pla docent, a la Secretaria del Campus un cop s'ha demanat l'accés al programa.

 

+ Consulta més detalls sobre els treballs finals

Durada

El grau de Comunicació té una durada mínima estimada de quatre anys acadèmics distribuïts en vuit quadrimestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS.

Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps.

D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada quadrimestre les assignatures que volen cursar. Per a això, en el moment de fer la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un tutor que els ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

 

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Formem part de:

Ischools

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. Si et matricules fins al 26 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324