Accès obert Vols més informació?

Comunicació

Grau

Per a l'obtenció del grau de Comunicació es requereixen 240 crèdits ECTS, que es reparteixen segons les directrius del Ministeri d'Educació i Ciència.

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 114
Optatives 54
Pràcticum 6
Treball fi de grau 6
Total 240

Assignatures

Formació bàsica (60 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Formació obligatòria (114 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Formació optativa (54 ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

3

6

6

6

3

6

3

6

6

6

6

6

6

6

3

6

3

6

3

6

6

6

6

Pràcticum 6
Treball final de grau 6
Períodes Assignatures Crèdits Totals
Total 240
Semestre 1

Competències TIC en comunicació

Llengua i comunicació

Règim jurídic de la comunicació

Teories de la comunicació

Estructura de la comunicació

6

6

6

6

6

30
Semestre 2

Idioma modern I

Iniciativa emprenedora

Recerca i recuperació de la informació

Introducció a la comunicació audiovisual/p>

Pensament creatiu

6

6

6

6

6

30
Semestre 3

Gestió de continguts

Sociologia de la comunicació

Introducció a les relacions públiques

Introducció a la publicitat

Expressió oral i escrita

6

6

6

6

6

30
Semestre 4

Introducció a l'empresa

Psicologia de la comunicació

Introducció al periodisme

Expressió audiovisual

Sistemes i processos de les relacions públiques

6

6

6

6

6

30
Semestre 5

Tècniques de relacions públiques

Producció audiovisual

Fonaments del màrqueting

Narrativa audiovisual

Disseny visual i expressió gràfica

6

6

6

6

6

30
Semestre 6

Idioma modern II

Guió

Tecnologia dels mitjans audiovisuals

Sistemes i processos de la publicitat

Crèdits optatius

6

6

6

6

6

30
Semestre 7

Crèdits optatius

30

30
Semestre 8

Crèdits optatius

Pràcticum

TFG

18

6

6

30
 

Aquesta proposta de semestralització és una recomanació als estudiants que, en el moment de la matrícula i amb l'assistència directa del tutor, poden personalitzar i definir segons els seus interessos i necessitats.

Suplement al títol: perfils d'optativitat

Creativitat publicitària

 • Comunicació persuasiva en mitjans digitals
 • Creativitat publicitària I
 • Creativitat publicitària II
 • Dret de la publicitat
 • Llenguatges publicitaris
 • Planificació estratègica i creativa
 • Realització audiovisual

Creació audiovisual

 • Comunicació persuasiva en mitjans digitals
 • Disseny i creació sonora
 • Estètica digital i media art
 • Realització audiovisual
 • Teoria i pràctica del muntatge audiovisual
 • Vídeo de creació

Gestió publicitària

 • Dret de la publicitat
 • Direcció de comptes
 • Direcció de màrqueting
 • Investigació de mercats
 • Fonaments de la planificació de mitjans
 • Planificació de mitjans
 • Planificació estratègica i creativa

Gestió audiovisual

 • Direcció de màrqueting
 • Distribució audiovisual
 • Estructura del sector audiovisual
 • Realització audiovisual
 • Polítiques de comunicació
 • Producció i distribució multiplataforma
 • Propietat intel·lectual
 • Planificació de mitjans bàsica

Comunicació corporativa i relacions públiques

 • Comunicació de crisi
 • Comunicació del patrimoni cultural
 • Comunicació política i institucional
 • Lobbisme i grups d'influència
 • Organització d'esdeveniments i protocol
 • Redacció periodística

Comunicació informativa

 • Organització i processos periodístics
 • Periodisme digital
 • Polítiques de comunicació
 • Producció i distribució multiplataforma
 • Propietat intel·lectual
 • Redacció periodística
 • Teoria i pràctica del muntatge audiovisual
Perfils d'optativitat: 36 crèdits ECTS

 

Durada

El grau de Comunicació té una durada mínima estimada de quatre anys acadèmics distribuïts en vuit quadrimestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS.

Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps.

D'aquesta manera, els estudiants poden decidir cada quadrimestre les assignatures que volen cursar. Per a això, en el moment de fer la matrícula, la UOC posa a disposició dels estudiants un tutor que els ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

 

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés

Inici de docència: febrer

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Formem part de:

Ischools

Pagament fraccionat

Pots fraccionar en quotes el pagament del teu grau, quota inicial del 35% de la matrícula.
Següent quota, al març.

Informa-te'n


Sessió informativa
23 de gener, 18:00 h


Si voleu més informació de la titulació podeu assistir a la sessió informativa que tindrà lloc a la seu UOC 22@, Rambla Poble Nou 156


Inscripcions

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324