Accès obert Vols més informació?

Ciències Socials

Grau

Per a l'obtenció del títol es necessiten 240 crèdits ECTS, els quals s'organitzen en tres grans blocs:

 • 60 crèdits ECTS de formació bàsica, dels quals:

  • 42 corresponen a matèries bàsiques de la branca de coneixement,

  • 18 a matèries comunes considerades transversals per la Universitat;

 • 120 crèdits ECTS obligatoris;

 • 48 crèdits ECTS optatius;

 • 12 crèdits ECTS corresponents al treball final de grau (TFG).

Tipus de matèria Crèdits
Formació bàsica 60
Obligatòries 120
Optatives 48
Treball final de grau 12
Total 240

Assignatures

Formació bàsica (60 crèdits ECTS) Crèdits
Treball final de grau I 6
Treball final de grau II 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures obligatòries (120 crèdits ECTS) Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Assignatures optatives (48 crèdits ECTS)

S'han de triar entre les assignatures següents:

Crèdits

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Més informació de les assignatures

 

Períodes

Assignatures

Crèdits

Semestre 1

Competències TIC en les ciències socials

Llengua, cultura i societat

Política i societat

Sociologia general

Coneixement i mètode

6

6

6

6

6

Semestre 2

Idioma modern I: anglès / francès

Introducció a l'economia

Antropologia social i cultural

Metodologia de les ciències socials

Història contemporània: la gran transformació (1760-1914)

6

6

6

6

6

Semestre 3

Idioma modern II: anglès / francès

Història contemporània: el segle dels contrastos (1914-1991)

Pensament social clàssic

Fonaments d'estadística

Psicologia social

6

6

6

6

6

Semestre 4

Introducció al dret

Estadística aplicada

Estructura econòmica

Geografia humana

Teories de la comunicació

6

6

6

6

6

Semestre 5

Fonaments de la investigació qualitativa

Demografia

Estructura social i desigualtats

Sociologia del treball

Globalització i moviments migratoris

Institucions socials i polítiques contemporànies

Teories de la democràcia

Història econòmica

Mercats i conducta

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Semestre 6

Etnografia

Teoria política

Desaprendre el gènere

Sociologia de la cultura

Sistema polític espanyol

Polítiques públiques 

Macroeconomia

Geografia econòmica

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Semestre 7

La societat xarxa

Política social

Sociolingüística

Sociologia de l'educació

Fonaments del comportament electoral

Economia del treball

TFG I

6

6

6

6

6

6

Semestre 8

Ciència i tecnologia en la societat contemporània

Acció col·lectiva

Identitat, consum i vida quotidiana

Fonaments teòrics de la decisió pública

Economia internacional

TFG II

6

6

6

6

6

6

 

Menció de Sociologia

 • Sociologia del treball
 • Globalització i moviments migratoris
 • Sociologia de l'educació
 • Sociologia de la cultura
 • Sociolingüística
 • Identitat, consum i vida quotidiana

Menció de Ciència Política

 • Institucions socials i polítiques contemporànies
 • Teories de la democràcia
 • Sistema polític espanyol
 • Polítiques públiques 
 • Fonaments del comportament electoral
 • Fonaments teòrics de la decisió pública

Menció d'Economia

 • Història econòmica
 • Mercats i conducta
 • Macroeconomia
 • Geografia econòmica
 • Economia del treball
 • Economia internacional
Les assignatures que formen part de les mencions formen part de l'optativitat del grau.

Durada

El grau de Ciències Socials té una durada mínima estimada de quatre cursos acadèmics distribuïts en vuit semestres, amb una càrrega total de 240 crèdits ECTS. Tanmateix, la flexibilitat de la normativa acadèmica de la UOC permet que cada persona pugui ajustar la durada i el ritme dels estudis a les seves possibilitats de dedicació i a la seva disponibilitat de temps. D'aquesta manera, l'estudiant disposa d'un ampli ventall de possibilitats a l'hora de decidir quins crèdits tria cada semestre.

Tot i així, l'estudiant té llibertat per a configurar el seu itinerari curricular. Per això, en el moment de la matrícula, la UOC posa a disposició de l'estudiant un tutor, que li ofereix assistència directa i l'assessorament necessari.

Amb dedicació completa a l'estudi, es preveu que un estudiant pugui fer tot el pla d'estudis en quatre cursos (vuit semestres), seguint la planificació que es visualitza en el quadre d'assignatures organitzades per semestres. Les assignatures estan repartides d'una manera progressiva, d'acord amb les aptituds adquirides en el transcurs de cada semestre. Aquesta distribució facilita que l'estudiant disposi d'un criteri sòlid d'elecció, que pot acomplir amb orientació a les seves preferències i qualitats personals.

Matrícula oberta

Fins al 8% de dte. per matrícula anticipada

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte. Si et matricules fins al 26 de juny inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Per què escollir la UOC?

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324