Accès obert Vols més informació?

El grau d'Arts de la UOC parteix d'una noció expandida de les Belles Arts que desborda els límits tradicionals de la pràctica artística. La demanda creixent en societats avançades d'una intervenció de la imaginació, la creativitat i la capacitat d'expressió en àmbits socials i professionals molt diferents, exigeix i permet noves propostes formatives.

Crèdits: 240 ECTS

Inici: 21 febrer 2018

Títol: Arts

El grau online d'Arts vol donar resposta als nous desafiaments de la creació contemporània, formant professionals capaços de desenvolupar pràctiques artístiques diverses de manera informada i crítica, situades en contextos socials i culturals concrets.

Es tracta d'una nova proposta de formació online en Belles Arts que aprofita totes les potencialitats de la xarxa com a entorn virtual d'aprenentatge, tenint en compte que la xarxa és ja avui l'entorn natural dels creadors contemporanis. El programa formatiu facilita una relació permanent entre el context educatiu i professional, i proporciona espais de comunicació i d'intercanvi que potencien el desenvolupament de les capacitats i els processos creatius. Els aspectes de relació i mediació que ofereix la tecnologia permeten que cada persona, sola o en cooperació, construeixi les seves eines i entorns específics adequats als seus processos creatius. A més, la naturalesa asíncrona i deslocalitzada de l'ensenyament virtual permet desenvolupar i constituir un context educatiu de caràcter internacional, amb estudiants i professors de diferents contextos artístics i geogràfics, fet que aporta un gran valor.

L'enfocament del grau d'Arts pretén donar resposta als canvis en les pràctiques artístiques contemporànies, que evidencien la gran diversitat de mitjans i llenguatges que els artistes tenen a la seva disposició en l'actualitat. En aquest context, és possible desenvolupar simultàniament projectes basats en el material, o bé immaterials o processuals; obres que requereixen infraestructures i eines especialitzades, o bé propostes que es basen en recursos quotidians. Així mateix, es posa en relleu l'alt grau de reflexió i competència teòrica que han de posseir els artistes en un camp artístic transnacional i conceptualment sofisticat com l'actual. Per aquest motiu, el grau planteja un enfocament de les Belles Arts orientat tant a diversificar els llenguatges artístics com a enfortir la fonamentació de la pràctica diversificada.
 

Aquesta formació compleix els principis de l'educació "STEAM": combinar les competències tecnològiques amb les artístiques i creatives, amb l'objectiu de formar professionals multidisciplinars del sector artístic.

 

Descarrega't el fullet informatiu del programa

 

 

Titulació oficial

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Qualitat titulació

+ Homologació

+ Legalització

Accés obert

Sol·licita l'accés

Inici de docència: febrer

Omple el formulari i accedeix de manera gratuïta i sense compromís al Campus Virtual

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Amb la col·laboració de:

Logo_ministeri-educacio

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte., si et matricules fins al 19 de desembre inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Titula't en #eltuquevolsser

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324