L'accés a aquest grau s'ha de fer seguint el procediment general de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya (https://accesnet.gencat.cat/).

Es permetrà l'accés a estudis universitaris de grau als estudiants que reuneixin els requisits marcats per l'article 14 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials:

  • Batxillerat o equivalent més PAU
  • Acreditació de la UNED de disposició de l'accés a estudis universitaris espanyols
  • Títol de tècnic especialista o tècnic superior de la formació professional (CFGS/MP3/FPII)
  • Prova d'accés per a més grans de 25 o més grans de 45 anys
  • Via d'accés per a més grans de 40 anys (per a persones que poden aportar experiència professional prèvia en competències de la titulació a la qual es vol accedir)
  • Títol universitari oficial espanyol
  • Títol universitari oficial de països subscrits a l'EEES
  • Homologació de títols d'educació superior de països aliens a l'EEES al títol universitari oficial espanyol corresponent
  • Homologació d'estudis estrangers, en la mateixa branca de coneixement, de països aliens a l'EEES als estudis universitaris espanyols parcials

Accés obert

Omple el formulari i accedeix de manera gratuïta i sense compromís al Campus Virtual

Sol·licita l'accés
Informació de preu i matrícula

Juntament amb:

urv-logo

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE