El programa s'ofereix en una doble modalitat: virtual i semipresencial. La modalitat virtual assegura a l'estudiant la possibilitat de cursar tot el grau a distància utilitzant el Campus Virtual de la UOC. El model semipresencial combina l'ensenyament virtual amb la impartició d'algunes sessions presencials en determinades assignatures al Campus Catalunya de la URV.

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Formació bàsica 60
Obligatòries 108
Optatives 60
Treball final de grau 12
Total 240

Assignatures

Formació bàsica (60 crèdits ECTS) Crèdits
Treball de fi de grau ** 12

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

Assignatures obligatòries (108 crèdits ETCS) Crèdits

(Cal tenir en compte que les assignatures d'una menció són obligatòries per a aquella menció però optatives per als estudiants que cursen l'altra menció)

 

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

Assignatures optatives (60 crèdits ETCS) Crèdits

A escollir entre les següents assignatures (cal tenir en compte que les assignatures d'una menció són obligatòries per a aquella menció però optatives per als estudiants que cursen l'altra menció)

 

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

 

* Anglès I i Anglès II no són assignatures per a principiants. Es recomana, abans de matricular-les, mirar amb atenció la informació a la fitxa de l'assignatura i fer la prova de nivell.

** Aquestes assignatures s'ofereixen també en modalitat semipresencial. Totes les assignatures s'ofereixen en la modalitat virtual (excepte les de pràctiques).

 

 

Períodes

Assignatures

Crèdits

Semestre 1

Introducció a l'antropologia

Geografia humana

Fonaments de la història

Competències en TIC per a l'antropologia i l'evolució humana

Evolució humana i cultura **

6

6

6

6

6

Semestre 2

Pensament filosòfic i científic contemporani

Anglès I *

Història de l'antropologia I **

Etnografia

Sociologia

6

6

6

6

6

Semestre 3

Anglès II **

Història de l'antropologia II **

Antropologia biològica **

Evolució humana **

Noves tecnologies aplicades a les ciències humanes **

6

6

6

6

6

Semestre 4

Arqueologia del quaternari **

Cultura material **

Lingüística general

Estadística **

Mètodes i tècniques etnogràfiques **

6

6

6

6

6

 

Menció d'Antropologia Social i Cultural

 

Semestre 5

Antropologia del parentiu **

Antropologia política **

Antropologia de la religió

Antropologia econòmica **

Optativa 1

6

6

6

6

6

Semestre 6

Antropologia urbana **

Comunicació i cultura

Antropologia mèdica **

Optativa 2

Optativa 3

6

6

6

6

6

 

Menció d'Evolució Humana (Recomanem matricular les assignatures d'Evolució Humana seguint l'ordre en què apareixen al Pla d'Estudis).

 

Semestre 5

Prehistòria **

Etnoarqueologia **

Paleoecologia humana **

Patrimoni arqueològic

Optativa 1

6

6

6

6

6

Semestre 6

Epistemologia de l'evolució **

Genètica **

Metodologia arqueològica **

Optativa 2

Optativa 3

6

6

6

6

6

Semestre 7

Optativa 4

Optativa 5

Optativa 6

Seminaris de disseny d'investigació **

Treball de fi de grau anual **

6

6

6

6

6

Semestre 8

Optativa 7

Optativa 8

Optativa 9

Optativa 10

Treball de fi de grau anual **

6

6

6

6

6

 

El pla d'estudis del grau d'Antropologia i Evolució Humana és estructurat de manera que l'estudiant pot cursar una menció de 42 ECTS. Les mencions que s'ofereixen són les següents:

Menció d'Antropologia Social i Cultural

Antropologia del Parentiu
Antropologia Política
Antropologia de la Religió
Antropologia Econòmica
Antropologia Urbana
Comunicació i Cultura
Antropologia Mèdica

Menció d'Evolució Humana

Prehistòria
Etnoarqueologia
Paleoecologia Humana
Patrimoni Arqueològic
Epistemologia de l'Evolució
Genètica
Metodologia Arqueològica

Matrícula oberta

Fracciona el pagament en quotes

Sol·licita l'accés

Inici de docència: febrer

Omple el formulari i accedeix de manera gratuïta i sense compromís al Campus Virtual

Informació de preu i matrícula

Juntament amb:

urv-logo

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE