Accès obert Vols més informació?

Doble titulació d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme

Grau

La UOC ofereix la possibilitat de cursar la doble titulació de grau d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i grau de Turisme per 330 ECTS en total. L'estudiant d'aquest itinerari obté els dos títols oficials: graduat en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i graduat en Turisme.

Inici: 21 febrer 2018

Títol: Doble titulació d'Administració i Direcció d'Empreses i de Turisme

Aquest programa respon a la necessitat creixent del sector empresarial de disposar de professionals amb un perfil interdisciplinari. La suma de competències de tots dos graus proporciona al professional un perfil polivalent molt valorat per les empreses i el sector turístic.

Aquest itinerari integra els continguts i les assignatures de les dues titulacions. L'estudiant obté una completa formació en la gestió i organització de les empreses que li permetrà exercir càrrecs de responsabilitat en qualsevol organització, a més de conèixer amb profunditat la indústria turística.

L'estudiant amb la doble titulació format a la UOC és un professional innovador, emprenedor i flexible, amb domini de l'anglès i capacitat per a prendre decisions davant de múltiples realitats. A més, és capaç de treure el màxim rendiment a les tecnologies de la informació i la comunicació.

Titulació oficial

El grau de Doble titulació en Adiministració i Direcció d'Empreses i Turisme de la UOC condueix a l'obtenció d'un títol oficial i homologat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, publicat en el BOE núm. 34-2013 el 8 de febrer de 2013.

Els títols de grau, màster universitari i doctorat que expedeix la UOC són títols universitaris oficials que tenen validesa en tot el territori espanyol i als països de l'espai europeu d'educació superior (EEES). La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país

Consulta més detalls sobre:

+ Qualitat titulació

+ Homologació

+ Legalització

Accés obert

Sol·licita l'accés

Inici de docència: febrer

Omple el formulari i accedeix de manera gratuïta i sense compromís al Campus Virtual

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Matrícula anticipada

Matrícula anticipada fins al 8% dte., si et matricules fins al 19 de desembre inclòs.

Pots fraccionar el pagament del teu grau en quotes.

Informa-te'n

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324