UC226 - Capçalera Landing UC226 - Capçalera Landing

Societat de la informació i el coneixement
Programa de Doctorat

CLAIM CLAIM

ALERT PRODUCTE ALERT PRODUCTE

Portlets imbricats Portlets imbricats

UC227.1TÍTOL PRESENTACIÓ UC227.1TÍTOL PRESENTACIÓ

Presentació

El programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement es va oferir per primera vegada l'any 2000, i va ser un dels primers que es van crear en el camp de recerca de la societat de la informació i el coneixement i el primer que es va oferir completament en xarxa.

UC309 - Resum UC309 - Resum

  • Títol Societat de la informació i el coneixement
  • Idioma català

UC227.2 COS PRESENTACIÓ UC227.2 COS PRESENTACIÓ

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), promogudes durant la segona meitat del segle xx i sotmeses a un procés d'actualització constant, s'han introduït en tots els àmbits de l'activitat humana: la cultura, l'economia, l'ensenyament, els mitjans de comunicació, la gestió de les empreses, la direcció dels serveis públics i el funcionament del sistema polític. L'anàlisi dels usos d'aquestes tecnologies en els diversos àmbits i de les profundes transformacions que els acompanyen és un element clau per a comprendre la societat actual i portar a terme una activitat professional o acadèmica.

La connexió entre els diferents sistemes socials, econòmics, polítics i culturals obliga a superar les barreres disciplinàries tradicionals si es vol fer una anàlisi rigorosa i en profunditat. Aquest programa de doctorat s'articula, en conseqüència, a partir d'una perspectiva interdisciplinària que integra diverses perspectives teòriques i també diferents eines metodològiques.

Concretament, el programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement, dissenyat a partir de les directrius que s'estableixen en el Reial decret 99/2011, de 8 de gener, que regula els ensenyaments universitaris oficials a l'Estat espanyol, defineix aquesta perspectiva interdisciplinària a partir de la relació entre el doctorat i l'activitat de recerca de la Universitat en els diversos àmbits i temàtiques propis del programa.

El programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement es configura a partir d'un conjunt organitzat d'activitats formatives i de recerca que condueixen a l'obtenció del títol de doctor. El programa s'estructura a partir d'un període de formació previ, integrat pel màster universitari de Societat de la informació i el coneixement, i d'un període de recerca organitzat, que també pot rebre la denominació d'estudis de doctorat o doctorat.

El període de recerca organitzat del doctorat incorpora cursos, seminaris i activitats formatives orientades a la formació avançada en recerca i culmina amb la realització, mitjançant l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, d'una iniciativa de recerca original que contribueixi al coneixement acumulat sobre algun dels aspectes o temàtiques relatius a la societat de la informació i el coneixement.

Visualització de contingut web Visualització de contingut web

Portlets imbricats Portlets imbricats

Visualització de contingut web Visualització de contingut web

Els nostres estudiants

Per veure el vídeo, deu activar el JavaScript
Els nostres estudiants
Els nostres estudiants

UC310 - Matricula UC310 - Matricula

Proper accés: desembre 2015
Informació sobre l'accés

Visualització de contingut web Visualització de contingut web

Seus UOC
  • Barcelona - Madrid - Mèxic DF - Sevilla - València

Node: azerbaijan.uoc.es