Beques UOC: Informa't sobre les beques doctorals.

 

El programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement es va oferir per primera vegada l'any 2000, i va ser un dels primers que es van crear en el camp de recerca de la societat de la informació i el coneixement i el primer que es va oferir completament en xarxa.

Places limitades

Nombre de places: 35

Data: 20 setembre 2017

Títol: Societat de la informació i el coneixement

Idioma: anglès, català, castellà

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), promogudes durant la segona meitat del segle xx i sotmeses a un procés d'actualització constant, s'han introduït en tots els àmbits de l'activitat humana: la cultura, l'economia, l'ensenyament, els mitjans de comunicació, la gestió de les empreses, la direcció dels serveis públics i el funcionament del sistema polític. L'anàlisi dels usos d'aquestes tecnologies en els diversos àmbits i de les profundes transformacions que els acompanyen és un element clau per a comprendre la societat actual i portar a terme una activitat professional o acadèmica.

La connexió entre els diferents sistemes socials, econòmics, polítics i culturals obliga a superar les barreres disciplinàries tradicionals si es vol fer una anàlisi rigorosa i en profunditat. Aquest programa de doctorat s'articula, en conseqüència, a partir d'una perspectiva interdisciplinària que integra diverses perspectives teòriques i també diferents eines metodològiques.

Concretament, el programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement, dissenyat a partir de les directrius que s'estableixen en el Reial decret 99/2011, de 8 de gener, que regula els ensenyaments universitaris oficials a l'Estat espanyol, defineix aquesta perspectiva interdisciplinària a partir de la relació entre el doctorat i l'activitat de recerca de la Universitat en els diversos àmbits i temàtiques propis del programa.

El programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement es configura a partir d'un conjunt organitzat d'activitats formatives i de recerca que condueixen a l'obtenció del títol de doctor. El programa s'estructura a partir d'un període de formació previ, integrat pel màster universitari de Societat de la informació i el coneixement, i d'un període de recerca organitzat, que també pot rebre la denominació d'estudis de doctorat o doctorat.

El període de recerca organitzat del doctorat incorpora cursos, seminaris i activitats formatives orientades a la formació avançada en recerca i culmina amb la realització, mitjançant l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, d'una iniciativa de recerca original que contribueixi al coneixement acumulat sobre algun dels aspectes o temàtiques relatius a la societat de la informació i el coneixement.

Descarrega't el fullet informatiu del programa 
 


Sessió informativa:
juliol 2017Sessió informativa en streaming:
5 de juliol, 18.00 h.

Inscriu-te

Proper accés: desembre 2017

Inici de docència: setembre 2018

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Beques UOC
Informa't sobre les beques doctorals

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324