Beques UOC: Informa't sobre les beques doctorals.

 

El programa de doctorat d'Educació i TIC (e-learning) ofereix l'opció d'elaborar tesis doctorals en el marc dels projectes de recerca que s'ajusten a les línies prioritàries de l'eLearn Center. Així mateix, el doctorat és obert a contribucions de recerca inèdites en l'àmbit de l'aprenentatge virtual o e-learning i garanteix la qualitat metodològica i el compromís amb el progrés del coneixement en aquest camp de recerca. L'objectiu principal del programa és la recollida d'accions i decisions argumentades empíricament sobre el factor temps en l'ensenyament en línia, amb la intenció de millorar l'aprenentatge.

Places limitades

Nombre de places: 20

Data: 20 setembre 2017

Títol: Educació i TIC (E-learning)

Idioma: anglès, català, castellà

Actualment el programa de doctorat d'Educació i TIC (e-learning) inclou especialitzacions en tres àmbits: processos d'ensenyament i aprenentatge; organització, gestió i polítiques educatives, i recursos tecnològics per a l'aprenentatge.

El programa està configurat a partir de una sèrie d'activitats formatives y d'investigació (seminaris bàsics, temàtics i metodològics) que recolzen als doctorands/es per a que puguin executar totes les accions que requereix en la elaboració de la tesi i, per tant, obtenir el títol de doctor. Es recomana accedir a aquest doctorat després d'haver finalitzat el programa de màster universitari d'Educació i TIC (e-learning) de la UOC o un altre similar.

Els idiomes vehiculars del programa de doctorat son el català, el castellà i l'anglès, i els recursos d'aprenentatge poden estar en qualsevol de les tres llengües. Així doncs, es requereix un alt domini de la llengua anglesa.

La modalitat d'aprenentatge del programa de doctorat és a distancia. Pel que fa a la dedicació, pot ser parcial o a temps complet (si el doctorand/a aconsegueix una beca que ho permet). Per a desenvolupar competències en l'àmbit de la investigació en aprenentatge virtual, els doctorands/es estan adscrits a un grup d'investigació o treballen al costat d'un investigador. L'acte de lectura i defensa de la tesi doctoral té, necessàriament, caràcter presencial.

La oficialitat del doctorat d'Educació i TIC (e-learning) depèn del compliment de les disposicions generals del Ministeri d'Educació establertes al Reial decret 99/2011, del 28 de gener, a través del qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

Descarrega't el fullet informatiu del programa
 

Proper accés: desembre 2017

Inici de docència: setembre 2018

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Beques UOC
Informa't sobre les beques doctorals

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324