Atès que qualsevol investigador en l'àmbit de les ciències de la vida o de la salut és avui un usuari de la bioinformàtica, el programa de doctorat sobre Bioinformàtica aspira a formar investigadors d'excel·lència que aportin nous mètodes, coneixements i eines als presents i futurs usuaris de la bioinformàtica.

Títol: Bioinformàtica (interuniversitari: UAB, UPC, UdG, UdL, UOC, UVic-UCC)

Idioma: anglès

La formació investigadora d'alt nivell en bioinformàtica prepara l'estudiant per a un ampli ventall de sortides professionals, a més de l'acadèmica, atès que existeix, per part d'hospitals i d'empreses farmacèutiques, biotecnològiques i agroalimentàries, una demanda cada vegada major de professionals amb aquest nivell formatiu. Les empreses d'aquests sectors són, en general, molt actives en recerca, desenvolupament i innovació, ja que es tracta d'una activitat essencial per a mantenir o millorar el seu nivell competitiu. L'explosió de dades biològiques manejades per hospitals i empreses (el paradigma big data), i la necessitat de dissenyar procediments per a la correcta interpretació d'aquestes dades en el context dels objectius específics de la institució, són les causes principals de la creixent demanda de bioinformàtics amb una elevada formació.

Proper accés: desembre 2017

Inici de docència: setembre 2018

Beques UOC
Informa't sobre les beques doctorals