Accès obert Vols més informació?

Alemany B1.1 (Intermedi 1)

Curs

 

Presentació

Amb Alemany B1.1, s'assoleixen les competències corresponents a la primera meitat del nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MERC).

En aquest curs d'alemany en línia l'estudiant trobarà un entorn digital que afavoreix l'aprenentatge i la pràctica de les quatre destreses lingüístiques: llegir, escriure, escoltar i parlar.

L'estudiant farà servir l'alemany amb els altres companys d'aula a partir d'una àmplia varietat d'activitats i recursos d'aprenentatge. Tots els materials que s'utilitzen estan inclosos en el preu final.

El sistema d'avaluació no preveu prova final, sinó que funciona amb una avaluació continuada (AC), que recull les notes obtingudes durant el curs en les activitats orals i escrites, individuals i en grup, assenyalades des del primer dia. No obstant això, l'estudiant disposa de molta flexibilitat per organitzar-se segons les seves necessitats i el seu temps lliure.

Per a més detalls, pots consultar la taula de continguts.

Si necessites més informació sobre els cursos d'alemany a la UOC, consulta el web del Centre d'Idiomes Moderns.

Crèdits: 4 ECTS

Duració: 100 hores

Inici: 21 febrer 2018

Títol: Alemany B1.1 (Intermedi 1)

En el cas de l'idioma alemany, abans de formalitzar la matrícula es recomana realitzar la prova de nivell corresponent.

A qui es dirigeix

Alemany B1.1 està especialment indicat per a persones que ja hagin assolit el nivell A2 o que tinguin coneixements equivalents de l'alemany. Per saber si aquest curs s'adiu al teu nivell, et recomanem que consultis les recomanacions per a la matrícula.

Tot i que el treball virtual ofereix molta flexibilitat, cal tenir en compte que l'aprenentatge d'un idioma sempre requereix una dedicació continuada i constant. En aquest sentit, Alemany B1.1 suposa una càrrega de treball total d'unes 100 hores (unes 8 hores per setmana). Aquí trobaràs recomanacions per a l'organització del temps.

Objectius i competències

El nivell B1 en la seva totalitat reflecteix la capacitat de mantenir una interacció, de fer-se entendre en una varietat de situacions i de saber com enfrontar de forma flexible problemes quotidians.

En completar el curs B1.1 i el següent (B1.2), l'estudiant serà un usuari de la llengua que:

 • comprèn generalment les idees principals de discussions extenses a condició que el discurs s'articuli amb claredat i en registre estàndard,
 • comprèn les idees principals de programes de ràdio i televisió que tractin temes familiars, amb una parla relativament lenta i clara,
 • identifica les conclusions principals de textos relativament llargs  i autèntics que tenen una estructura clara,
 • participa en converses sobre assumptes de la seva àrea d'interés de manera espontània, expressant les opinions personals i intercanviant informació sobre temes que li són familiars, d'interès personal o relatius a la vida quotidiana,
 • expressa de forma comprensible la idea principal que vol donar a entendre i és capaç de desenvolupar arguments prou bé, de descriure els seus sentiment o reaccions,
 • fa exposicions senzilles i preparades sobre temes de la seva especialitat explicant els punts importants amb força precisió, i gairebé tota l'estona se l'entén amb claredat,
 • escriu textos ben estructurats sobre una gamma de temes familiars de la seva àrea d'interès, esdeveniments, experiències o sentiments, i pot enllaçar una sèrie d'elements breus en una seqüència lineal.

Continguts

En aquest curs disposaràs d'un entorn virtual d'aprenentatge ric en recursos i en possibilitats d'interacció i de comunicació. Concretament, l'activitat es divideix entre l'estudi individual dels recursos d'aprenentatge, la participació en les activitats col·laboratives en els espais de comunicació i la realització de les activitats d'avaluació continuada.

Tot i que gramàtica i lèxic es treballen a fons, entenem que les llengües s'aprenen per a fer-ne un ús pràctic i comunicatiu. És per això que proposem tasques on l'estudiant farà servir la llengua de la mateixa manera que a la vida real. L'estudiant es veurà involucrat en escenaris d'aprenentatge on haurà de col·laborar amb els seus companys. Aquestes activitats són una part fonamental dels processos d'aprenentatge que promovem al Centre d'Idiomes Moderns de la UOC.

Es posarà especial èmfasi en la presentació contextualitzada de l'idioma, tenint en compte les característiques socioculturals dels països de parla alemanya i amb una clara orientació cap a la competència comunicativa.

El sistema d'avaluació del curs no preveu prova final, sinó que contempla l'activitat i el rendiment de l'estudiant al llarg del curs. Les activitats d'avaluació continuada seran complementades amb tasques que l'estudiant realitzarà en fòrums o altres espais de l'aula.

Trobaràs més informació sobre la metodologia a la pàgina web del Centre d'Idiomes Moderns.

Per a més detalls, pots consultar la taula de continguts.

Nivells i certificacions

Consulta l'apartat Nivells i certificacions, de la pàgina del Centre d'Idiomes Moderns.

Requisits tècnics

S'haurà de disposar d'un ordinador amb connexió de banda ampla amb sortida de veu.

Matrícula

Procés de matrícula

Pas 1 : Prova de nivell

Si vols estudiar Anglès, Francès, Alemany o Català i ja en tens coneixements, et recomanem que, al site del Centre d'Idiomes Moderns, consultis primer l'apartat de la llengua en qüestió i després vagis a Proves de nivell.

Pas 2 : Formulari de matrícula i dades personals

Durant el període de matrícula, emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

Pas 3 : Accés al Campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per anar familiaritzant-te amb l'entorn. Al llarg del dia de l'inici de semestre s'activaran les teves aules virtuals al campus.

Pas 4 : Formes de pagament i descomptes

El pagament dels cursos del Centre d'Idiomes Moderns es fa mitjançant targeta.

 • TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Beques i descomptes

Beques Agaur d'idiomes.

Aquest curs s'acull al programa d'ajuts PARLA3 de terceres llengües de la Generalitat de Catalunya. Informa-te'n.

Descomptes

La UOC us ofereix una sèrie de descomptes. Si us podeu acollir a algun d'aquests, caldrà que en el moment de fer la matrícula els escolliu en el desplegable de l'apartat Descomptes del formulari de matrícula.

 • Comunitat UOC: 7 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has fet a la UOC estudis d'Assignatures per a cursar lliurement, del Centre d'Idiomes Moderns, Seminaris de Tardor, d'hivern o d'estiu, cursos de formació a mida (UOC Corporate), o una especialització. Si esteu estudiant un grau o màster universitari però encara no us heu titulat també se us aplicarà el descompte de comunitat.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si ets membre d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol (és a dir, als qui en el DNI o NIE teniu una adreça espanyola). D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures

 

+ Consulta l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu 259,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici docència: febrer 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Requisits tècnics

S'haurà de disposar d'un ordinador amb connexió de banda ampla, auriculars i micròfon, així com d'una càmera web que permeti gravar les vostres intervencions per vídeo.Matricula't en els cursos anuals d'anglès B1, B2 o C1 i estalvia un 9% en el preu de la matrícula.

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324