L'assignatura "Nous reptes per a l'ocupació i les organitzacions en el segle XXI" aborda: 1) la flexibilització del treball; i 2) els canvis esdevinguts a les organitzacions com a resultat de la seva necessitat d'adaptar-se a un entorn canviant.

Crèdits: 5 ECTS

Duració: 125 hores

Inici: 18 octubre 2017

Idioma: castellà

L'objectiu de l'assignatura és proporcionar els coneixements (teòrics i empírics) necessaris per a comprendre els reptes presents en el context laboral actual. Amb relació a les transformacions derivades de la flexibilització del treball, el/l'estudiant adquireix les competències i els coneixements necessaris per a comprendre, des d'una perspectiva psicosocial, fenòmens com l'ocupació, l' atur, la subocupació, la qualitat de vida laboral, la inestabilitat laboral, la precarietat o la intensificació del treball.

Pel que fa a les transformacions esdevingudes a les organitzacions, l'assignatura aprofundeix en nous marcs d'interpretació i comprensió: els Critical Management Studies. Aquesta aproximació permet al/l'estudiant analitzar des d'una perspectiva crítica qüestions clau com la globalització, el canvi organitzacional, la noció de treball, i les seves dimensions ètiques i morals.

Objectius i competències

Competències bàsiques i generals:

 • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base i l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els i les estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Pensar i raonar de manera analítica i crítica.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat.
 • Actuar de forma ètica en el desenvolupament de les activitats professionals de la intervenció en l'àmbit laboral.

Competències transversals:

 • Aprendre i actualitzar-se permanentment (aprendre a aprendre).
 • Capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor.

Competències específiques:

 • Analitzar i interpretar la complexitat de les dinàmiques socials, culturals i econòmiques que intervenen en la configuració i el funcionament del mercat laboral.
 • Identificar, analitzar i comprendre els factors que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions amb relació al treball, per a aplicar aquest coneixement en diferents iniciatives pràctiques relacionades amb l'àmbit laboral.
 • Dissenyar i implantar estratègies adequades per fer compatibles les competències i motivacions de les persones i les necessitats que plantegen les noves realitats econòmiques i socials.
 • Dissenyar, desenvolupar i avaluar projectes orientats a la intervenció en l'àmbit laboral amb objectius plausibles que atenguin a les demandes de persones, grups i organitzacions.


Resultats d'aprenentatge:

 • Comprendre els processos psicosocials lligats a l'ocupació, la precarietat i l' atur.
 • Saber analitzar aquests processos psicosocials i entendre les implicacions i conseqüències per a les persones.
 • Conèixer i comprendre els diferents processos psicosocials lligats a les organitzacions des d'una perspectiva crítica.
 • Comprendre i saber analitzar els aspectes i dinàmiques clau als "Critical Management Studies".


Objectius Mòdul 1:

 • Proporcionar una visió general i interdisciplinària de les transformacions contemporànies del món laboral, atenent especialment a la dimensió psicosocial dels canvis en les condicions de treball.
 • Esquematitzar desenvolupaments empírics i teòrics sobre ocupació, atur i subocupació, sobre condicions de treball, riscos psicosocials i qualitat de vida laboral.
 • Explicar l'impacte psicosocial de la situació ocupacional i de les condicions de treball precàries i destacar-ne les relacions especials amb el benestar psicosocial.
 • Descriure marcs teòrics i desenvolupaments empírics rellevants en els camps de la recerca i la intervenció sobre riscos psicosocials al treball.
 • Aportar criteris teòrics i arguments empírics per a la prevenció de pràctiques organitzacionals saturades de factors de risc psicosocial i per a la promoció d'iniciatives de gestió saludable de les condicions de treball.

Objectius Mòdul 2:

 • Comprendre el concepte de Critical Management Studies, l'origen i la missió d'aquest tipus d'estudis sobre la gestió i les organitzacions.
 • Analitzar casos reals de gestió empresarial des de perspectives crítiques.
 • Conèixer eines i perspectives alternatives als procediments majoritaris a les Ciències Socials per a estudiar la gestió empresarial.
 • Conèixer els principals conceptes i temàtiques contemporànies al món dels Critical Management Studies.

Objectius Mòdul 3:

 • Presentar les temàtiques essencials al corpus de reflexió i recerca dels Critical Management Studies.
 • Examinar com els Critical Management Studies defineixen el fenomen de la globalització i les seves conseqüències polítiques.
 • Revisar com els Critical Management Studies analitzen el canvi organitzacional i quins eixos bàsics proposen per a aquest examen.
 • Presentar i analitzar com el corrent dels Critical Management Studies s'enfronta al desafiament de definir la noció de treball.
 • Valorar la reflexió ètica que els Critical Management Studies proposen per al món de les organitzacions i grans corporacions.

Continguts

El contingut de l'assignatura "Nous reptes per a l'ocupació i les organitzacions en el segle XXI" es divideix en tres mòduls:

Mòdul 1: Processos psicosocials en l'ocupació, l'atur i la subocupació

 • Ocupació, atur i benestar psicosocial
 • El treball precari com a factor de risc psicosocial
 • La inestabilització de l'ocupació
 • La intensificació del treball com a pandèmia sociolaboral

Mòdul 2: Critical Management Studies: Una introducció

 • Teoria crítica
 • Metodologia en Critical Management Studies
 • El poder a les organitzacions i al treball
 • Discurs, globalització i gènere als Critical Management Studies

Mòdul 3: Problemàtiques essencials als Critical Management Studies

 • Globalització
 • Canvi organitzacional
 • Cap a una nova conceptualització del treball
 • Ètica

Materials

El material de l'assignatura és la referència bàsica per al seguiment de l'assignatura i té com a objectiu facilitar el procés d'aprenentatge.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Matrícula i preu

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol (és a dir, als qui en el DNI o NIE teniu una adreça espanyola). D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures

 

+ Consulta l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 327,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: març 2017

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324