Accès obert Vols més informació?

Psicologia comunitària i problemes socials

Assignatura

Presentació

Aquesta assignatura posa les bases per a la reflexió i l'acció sobre la intervenció social des de la psicologia social.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 21 febrer 2018

Tracta un conjunt d'eines conceptuals i metodològiques per a l'apropament professional a l'estudi i el treball en comunitats, i emfasitza les implicacions socials, polítiques, ètiques i de transformació social que es deriven d'aquest àmbit, que poden servir per a analitzar els principals processos psicosocials implicats en la definició i el desenvolupament de les problemàtiques socials més preeminents de les societats contemporànies i intervenir-hi. Els continguts que s'hi treballen són d'utilitat en molts àmbits d'aplicació diferents, però s'empren majoritàriament en espais d'intervenció professionals, com ara els serveis socials, l'educació social, l'àmbit de l'oci i el temps lliure, la salut, etc., per a promoure la participació social, el treball amb col·lectius de risc d'exclusió i el desenvolupament de plans comunitaris, entre d'altres.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Comprendre els fonaments conceptuals, epistemològic i metodològics de les diferents perspectives socials que tracten els problemes socials.
 2. Aprofundir en els fonaments conceptuals, epistemològics i metodològics de les intervencions fetes des de la perspectiva de la psicologia comunitària.
 3. Saber definir i caracteritzar la psicologia comunitària a partir del seu desenvolupament històric, les seves orientacions teòriques i els seus conceptes fonamentals.
 4. Considerar els efectes i implicacions socials, polítiques i ètiques que comporten les accions comunitàries.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Adquisició de les condicions necessàries per a una bona relació d'ajuda i suport.
 2. Capacitat per a analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 3. Capacitat per a usar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia social com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions.
 4. Capacitat per a identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.
 5. Capacitat per a formular i contrastar hipòtesi sobre les demandes i les necessitats dels destinataris i sobre la investigació.
 6. Capacitat per a aplicar tècniques per a recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions.
 7. Capacitat per a definir els objectius i dissenyar el pla d'intervenció en funció del propòsit de la mateixa en grups, comunitats i organitzacions.
 8. Capacitat per a aplicar els mètodes o les estratègies recollides en el pla d'intervenció d'acord amb els objectius establerts i els contextos rellevants per al servei sol¿licitat.
 9. Capacitat per a elaborar i redactar informes tècnics i científics sobre els resultats de l'avaluació, la investigació o els serveis sol¿licitats, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió.

Continguts

 • Introducció
 • Coneixements psicosocials: perspectives i fonaments dels problemes socials
 • Psicologia comunitària i benestar social
 • Psicologia social i comunitària de la salut
 • Com actuar davant dels problemes socials des de les diferents perspectives
 • Models d'intervenció social des de la psicologia comunitària
 • Societat de la informació i del coneixement

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web, i material complementari en format web.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Israel Rodríguez Giralt

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 320,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: febrer 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324