Accès obert Vols més informació?

Negociació i gestió del conflicte a les organitzacions

Assignatura

Presentació

Aquesta assignatura presenta el coneixement necessari per enfocar adequadament les situacions de conflicte organitzacional, i aporta a l'estudiant les eines i estratègies necessàries per afrontar, gestionar i / o transformar d'una manera eficaç i eficient la situació de conflicte, en funció de les necessitats de les organitzacions.

Crèdits: 3 ECTS

Duració: 75 hores

Inici: 19 setembre 2018

Els continguts d'aquesta assignatura es desenvolupen al voltant del conflicte en les organitzacions, la seva definició, la seva identificació i la seva gestió i s'articulen en cinc mòduls.

En el primer mòdul que treballem, que en la llista de materials de l'assignatura figura com a mòdul 2, estudiem el conflicte i la negociació des de la perspectiva sociològica en el context de les relacions laborals i el canvi social en el seu desenvolupament històric.

En el segon,que en la llista de materials de l'assignatura figura com a mòdul 1, s'analitza el conflicte des d'una perspectiva psicosocial i, a través de tres teories, ens planteja la importància de la interacció discursiva i del llenguatge en la dinàmica i construcció del conflicte.  Així mateix s'assenyalen els mecanismes de gestió i les possibilitats de canvi, transformació, en la realitat organitzacional.

El tercer mòdul ens porta a les definicions del conflicte organitzacional que donen diversos autors. S'analitzen les respostes de les persones i les organitzacions davant del conflicte. També s'aborden les principals tipologies de conflicte i el concepte de transformació del mateix segons el model de William Ury.

En el quart mòdul estudiarem la gestió positiva del conflicte en les organitzacions i les tècniques que utilitzem.

El cinquè mòdul està dedicat a tractar la negociació i la mediació dins de la gestió alternativa de conflictes (GAC), assenyalant els seus avantatges per a les organitzacions davant els sistemes tradicionals.

Objectius i competències

Competències
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions.

Objectius

 • Identificar i estudiar el conflicte organitzacional, els seus tipus, les respostes de l'organització i les possibilitats de transformació.
 • Reflexionar i estudiar el model de gestió positiva del conflicte, conèixer com el conflicte pot estimular el rendiment, identificar i gestionar les emocions i el poder per transformar la situació de conflicte en l'organització.
 • Conèixer els principals mitjans alternatius de gestió del conflicte, els paradigmes i models de gestió, basats especialment en la negociació i mediació, els seus processos i tècniques, i les últimes aplicacions vinculades amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

Continguts

Mòdul 1: Dinàmica i gestió del conflicte. La perspectiva psicosocial
 
En aquest mòdul es realitza una introducció a les principals conceptualizacions i teories psicosocials per comprendre la dinàmica del conflicte i els seus mecanismes de gestió.  S'estudien diferents aspectes clau inherents a la construcció psicosocial del conflicte per valorar possibilitats de canvi, de transformació i d'aplicació a través de la negociació a la realitat organitzacional.
 
Mòdul 2: Teories del conflicte i negociació laboral. Una perspectiva sociològica
 
En aquest mòdul s'estudien les dues nocions centrals, el conflicte i la negociació, des de la seva vinculació sociològica amb el sistema de relacions laborals. Es presenta el conflicte relacionat històricament amb el canvi social i els diferents pactes i regulacions de les estructures i institucions socials. El conflicte es presenta des d'una noció instrumental que permet el desenvolupament d'estratègies racionals i conductes deliberades. Per això, la negociació és presentada com el canal principal per a la regulació i gestió de les relacions laborals en les institucions i organitzacions.
  
 Mòdul 3: El conflicte organitzacional
 
En aquest mòdul es tracta el concepte de conflicte organitzacional atenent diverses definicions que els autors de referència ofereixen així com a les actituds i a les respostes que les persones i les organitzacions presenten davant del conflicte. També s'exposen les principals tipologies de conflicte organitzacional.
 
Mòdul 4: La gestió del conflicte organitzacional
 
En aquest mòdul es tracta el model de gestió positiva del conflicte i les tècniques de gestió, per exemple, les tècniques d'escolta activa, de comunicació o d'apoderament. També s'exposen les diferents estratègies i tècniques per estimular el conflicte amb l'objectiu d'optimitzar el rendiment de les organitzacions. A més, es presenta el paper que el poder i les emocions exerceixen en les organitzacions, s'identifiquen els principals tipus de poder i d'emocions, així com les tècniques per a la gestió de diverses situacions de conflicte. Finalment, es presenten els diferents estils i conductes per gestionar el conflicte organitzacional.
 
Mòdul 5: Els mitjans alternatius de gestió
 
En aquest mòdul es tracta la negociació i la mediació com els mitjans principals de gestió del conflicte. Es presenta el marc de la gestió alternativa de conflictes (GAC) i els seus avantatges enfront de la utilització dels sistemes tradicionals de gestió del conflicte.

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en format web.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Elsa Santamaria López

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 160,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: setembre 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació