Accès obert Vols més informació?

Motivació i emoció

Assignatura

Presentació

En aquesta assignatura es pretén donar a conèixer els principals processos implicats en els fenòmens motivacionals i emocionals.

Crèdits: 3 ECTS

Duració: 75 hores

Inici: 19 setembre 2018

Aquests diferents processos són presentats individualment per a facilitar-ne la comprensió, però sense perdre de vista la interrelació existent entre ells, i amb la resta de processos psicològics bàsics (percepció, atenció, aprenentatge, memòria, pensament i llenguatge). Els principals conceptes i models teòrics que han desenvolupat diferents investigadors per descriure i explicar aquests processos apareixen seqüenciats en el continuum històric per a facilitar-ne la ubicació en el desenvolupament de la psicologia científica. Així mateix, es presenta la descripció d'algunes de les investigacions experimentals més significatives. D'altra banda, atès que el comportament és la conseqüència de la interrelació complexa i dinàmica de tots els processos psicològics bàsics, es farà un espacial èmfasi que es comprenguin, des d'una perspectiva integradora, els efectes d'influència recíproca existents entre ells, i com d'aquesta manera es va modelitzant el comportament.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Dominar els conceptes, procediments i formes d'estudi rellevants en psicologia de la motivació i l'emoció.
 2. Dominar, comparar i posar en relació conceptes, models i posicions teòriques diferents.
 3. Aplicar els coneixements teòrics adquirits a l'anàlisi de la realitat quotidiana.
 4. Reflexionar sobre les implicacions pràctiques dels conceptes desenvolupats des de la investigació bàsica.
 5. Cercar i gestionar dades i materials d'investigació, essent flexible i mostrant respecte i discreció en l'ús de dades que afectin persones, grups i institucions.
 6. Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els quals treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Capacitat per a usar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i organitzacions.
 2. Reconeixement de la naturalesa de les diferències individuals que poden influir en l'aparició o manteniment de grups, desigualtats o problemes psicològics.
 3. Coneixement del funcionament cognitiu d'una manera integrada.
 4. Capacitat per a aplicar tècniques per a recollir informació sobre l'estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions.

Continguts

Mòdul 1: Motivació

Es descriuen els principals conceptes motivacionals, els tipus de motius i els conflictes motivacionals, així com les teories més rellevants en aquest camp. Per altra banda, es planteja la diferenciació conceptual i funcional entre motivació intrínseca i extrínseca. Finalment, es descriuen aplicacions de la motivació a l'educació, la salut i l'esport.

Mòdul 2: Emoció

S'expliquen els conceptes d'emoció, sentiment i afecte, s'analitzen les emocions en els seus components fonamentals, les seves funcions i la seva regulació i expressió i es presenten diferents abordatges teòrics de les emocions. Finalment, es discuteix la implicació de les emocions en els estats de salut.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Pedro Salmerón Sánchez

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 165,00 €

Matrícula oberta

Últims dies

Matricula't

Inici de docència: setembre 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació