Accès obert Vols més informació?

Estimulació cognitiva

Assignatura

Presentació

El terme estimulació cognitiva fa referència a totes aquelles activitats dirigides a millorar el rendiment cognitiu general o algun dels seus processos i components específics (atenció, memòria, llenguatge, funcions executives, càlcul, etc.), tant en subjectes sans com en pacients amb algun tipus de lesió en el sistema nerviós central.

Crèdits: 3 ECTS

Duració: 75 hores

Inici: 19 setembre 2018

En alguns contextos es fa servir el terme rehabilitació, que va més enllà i implica restablir la situació dels pacients al grau de funcionament més alt possible en els nivells físic, psicològic i d'adaptació social. Això inclou posar tots els mitjans possibles per a reduir l'impacte de les condicions que són discapacitants per a permetre als pacients arribar a un nivell òptim d'integració social. En aquesta assignatura s'estudien les principals funcions cognitives, amb els seus correlats anatòmics, i es treballa com es poden estimular amb la finalitat d'assolir-ne el màxim nivell funcional, tant en persones sense cap alteració en el sistema nerviós central com en aquelles amb patologies que afecten el funcionament cognitiu.

Objectius i competències

 1. Aprendre a treballar de manera autònoma i responsabilitzar-se de l'aprenentatge propi i del desenvolupament d'habilitats.
 2. Saber emprar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de les persones, els grups, les comunitats i les organitzacions.
 3. Entendre el funcionament cognitiu d'una manera integrada.
 4. Saber identificar les característiques biològiques, personals, socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, els grups i les organitzacions.
 5. Aprendre a identificar les característiques i els principis que expliquen el comportament normal i anormal en els seus vessants individual i social, considerats des d'una perspectiva evolutiva.
 6. Ser capaços de valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels models, les teories, els instruments i les tècniques més adequats en cada context d'avaluació i intervenció.
 7. Saber analitzar i interpretar els resultats de l'avaluació psicològica.
 8. Aprendre a aplicar els mètodes i les estratègies recollides en el pla d'intervenció d'acord amb els objectius establerts i els contextos rellevants per al servei sollicitat.

Continguts

 • Estimulació cognitiva i rehabilitació neuropsicològica
 • Estimulació cognitiva de l'atenció
 • Estimulació cognitiva de la memòria
 • Estimulació cognitiva de la percepció i les habilitats motores
 • Estimulació cognitiva del llenguatge
 • Estimulació cognitiva de les funcions executives
 • Estimulació cognitiva per ordinador
 • Camps d'aplicació de l'estimulació cognitiva i la rehabilitació neuropsicològica

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura són en suport paper i en format web.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Elena Muñoz Marrón

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 165,00 €

Matrícula oberta

Últims dies

Matricula't

Inici de docència: setembre 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació