Accès obert Vols més informació?

Educació per a l'acció crítica

Assignatura

El propòsit d'aquesta assignatura va més enllà dels estrictes límits professionalitzadors d'un grau destinat a formar futurs educadors socials. Hi ha una voluntat de promoure el pensament crític amb la intenció de proporcionar eines teòriques i pràctiques per tal de comprendre i interpretar els canvis que es produeixen en el món, en la societat i en la nostra pròpia consciència.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

Idioma: català

En aquest sentit, el primer objectiu d'un pensament crític és el de reflexionar sobre l'existència real i quotidiana en la qual tots estem immersos. Aquest objectiu compromet el pensament crític en una lluita dialèctica que permet definir els àmbits possibles d'emancipació individual i col·lectiva. Cal començar, però, amb l'educació per a l'acció crítica d'un mateix, quelcom que passa per la presa de consciència i la necessitat d'implicar-se en la ruptura radical d'un ordre social profundament injust i violent. És la cerca persistent d'aquest propòsit el que compromet l'educació amb l'acció crítica i un mateix amb tota una tradició històrica que aposta per una educació negativa, la que ens ensenya a desconfiar de tots els mecanismes des dels quals s'exerceix el poder i, per sobre de tot, l'obediència voluntària dels individus i les societats. Tot això anirà apareixent al llarg de les diferents activitats que us proposarem en aquesta assignatura. Una assignatura que no defuig el compromís polític i ens interpel·la a l'hora de prendre una posició envers la realitat que vivim i ens envolta.

Objectius i competències

Objectius generals

Aquesta assignatura es proposa assolir els objectius següents:

 • Donar a conèixer alguns referents històrics i epistemològics del pensament i la teoria social crítica.
 • Reflexionar sobre la vigència de diferents autors i obres de pensament crític per a establir la seva vinculació amb una educació per a l'acció crítica.
 • Pensar la nostra època des del que ha estat la despotenciació de la crítica i la cerca de vies per a la seva superació.
 • Analitzar críticament alguns esdeveniments recents per a prendre consciència de les lògiques despolititzadores i de dominació a les quals cal fer front actualment.
 • Promoure el pensament crític i autònom i noves formes de compromís amb l'acció política.

 

Competències

Competències transversals:

 • Reflexivitat i autocrítica entorn del propi treball i les seves implicacions.
 • Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials mitjançant l'aprenentatge permanent.
 • Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.

Competències específiques:

 • Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional.
 • Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives.

 

Continguts

Els materials que s'han recollit en el manual docent d'aquesta assignatura intenten donar resposta a dues preguntes: com podem pensar la realitat i com podem transformar-la. De fet, aquesta ha estat la interrogació de l'Occident modern a l'hora de fer front a la realitat; la qüestió de la representació i de la intervenció. Si la posició dels agents socials (en aquest cas, la nostra, com a educadors socials) construeix la realitat i els problemes que cal tractar, la importància de la nostra ubicació discursiva, dels conceptes que utilitzem, de la capacitat de lectura dels imperatius del discurs dominant i el sentit que atorguem al que fem, etc. han de formar part del treball que cal fer al llarg de la nostra formació. És així com cal entendre aquesta assignatura. L'objectiu és que Educació per a l'acció crítica ajudi a construir una posició (política) per a dotar-nos d'eines que activin el pensament i ens permetin qüestionar com ens situem a l'hora de tractar els problemes i la realitat. Tenint en compte tot això, aquesta assignatura disposa de diferents materials i fonts d'informació. El manual docent desenvolupa els continguts següents:

 

Mòdul didàctic 1. El problema de la transformació social
Marina Garcés Mascareñas

 1. Dialèctica i emancipació: la teoria crítica.
 2. Ètica i política: entre la comunicació i la comprensió.
 3. Marxisme i filosofia: la perspectiva del segle xx.
 4. Subjectes biopolítics.

 

Mòdul didàctic 2. El problema de la diferència
Marina Garcés Mascareñas

 1. Signe, poder, subjectivitat.
 2. Diferència i immanència: Gilles Deleuze.
 3. Diferència i desconstrucció: Jacques Derrida.
 4. Diferència i gènere: Judith Butler.
 5. Diferència i postmodernitat.
 6. Pragmatisme i postfilosofia.

 

Mòdul didàctic 3. Pensament crític i acció política. De Marx a la crítica postmoderna
Jordi Solé Blanch

 1. Els antecedents del pensament crític.
 2. Més enllà de Marx: la teoria crítica de la societat.
 3. La contracultura nord-americana i el Maig del 68.
 4. La crítica postmoderna.

 

Mòdul didàctic 4. Crítica a la raó neoliberal. Prendre una posició
Jordi Solé Blanch

 1. Crítica a l'economia política neoliberal.
 2. Un nou poder governamental.
 3. Produir el subjecte neoliberal.
 4. Vides precàries i malestar social.
 5. Polititzar la vida, transformar la societat.
 6. Prendre una posició des de l'educació social.

 

Mòdul didàctic 5. La despotenciació de la crítica i la seva superació
Santiago López Petit

 1. La crítica entra en crisi.
 2. Pensament i ordre.
 3. La necessitat d'un canvi de paradigma.
 4. La crítica com a politització.
 5. La força de l'anonimat.

 

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Jordi Solé Blanch.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 319,00 €

Propera matrícula:
novembre 2018

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE