Accès obert Vols més informació?

Drogues: prevenció i formes d'acció socioeducativa

Assignatura

Aquest àmbit socioeducatiu de treball a l'entorn de les drogues i de les drogodependències és un dels referents tradicionals de l'educació social. En el decurs de les tres darreres dècades, a cavall entre el segle XX i el XXI, aquest àmbit ha experimentat grans modificacions.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

Idioma: català

La incorporació dels educadors i educadores socials a les pràctiques ha estat progressiu i ha calgut anar actualitzant les bases de l'acció educativa en un camp de treball amb població fonamentalment adulta. Al llarg de l'assignatura hi haurà referències constants a les articulacions entre teoria i pràctica, fruit de la construcció mateixa del camp d'atenció a les drogodependències. Aquesta particularitat, junt amb la seva especificitat de pràctiques interdisciplinàries on conflueixen diferents professions, fan que el seu plantejament pedagògic incorpori mirades d'altres discursos i produccions teoricopràctiques. El darrer element que cal tenir en compte en el desenvolupament de l'assignatura és el necessari i exigit contacte quotidià amb l'actualitat respecte del camp de l'atenció a les drogodependències.

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Presentar las característiques generals de l'àmbit de les drogodependències.
 2. Conèixer la terminologia bàsica utilitzada en l'àmbit professional del tractament i prevenció de les drogodependències.
 3. Afavorir la interrogació i comprensió respecte de la lògica subjacent en matèria d'addiccions.
 4. Disposar d'elements conceptuals que permetin l'aproximació a l'àmbit de les drogodependències des de la mirada de l'educació social.
 5. Conèixer la història de les drogues a Espanya des de 1977 fins als nostres dies.
 6. Reflexionar sobre la influència del context socioeconòmic i cultural en les diverses lectures que es facin entorn del consum de drogues i la dependència.
 7. Conèixer les diferents respostes de l'Administració en clau estatal, autonòmica i local, i també la diversitat de programes i dispositius d'atenció o d'acció social amb persones drogodependents.
 8. Emmarcar les funcions pròpies de l'educador social a l'àmbit de les drogodependències.
 9. Reflexionar sobre els efectes que es deriven del pas per una institució total en relació amb la pràctica educativa.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per a millorar la pràctica professional.
 2. Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives.
 3. Disseny de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos.
 4. Aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa.
 5. Mediació en situacions de risc i conflicte.

Continguts

 • Drogodependències. Conceptes bàsics
 • Història de les drogues a Espanya: la resposta assistencial
 • La institució penitenciària i les drogodependències
 • L'educació social en el camp de les drogodependències

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura són en suport paper.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Segundo Moyano Mangas

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 319,00 €

Propera matrícula:
novembre 2018

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE