Accès obert Vols més informació?

Diferències humanes i diversitat cultural

Assignatura

Presentació

Aquesta assignatura s'inscriu dins el camp de l'antropologia i pretén oferir un marc conceptual i analític útil per a la comprensió de les diferències humanes des de l'òptica de la diversitat cultural.

Crèdits: 3 ECTS

Duració: 75 hores

Inici: 21 febrer 2018

El punt de partida de l'assignatura sorgeix de la idea segons la qual, per explicar el comportament individual, abans hem de comprendre el context cultural en què s'esdevé. D'altra banda, aquesta matèria vol aportar eines per a la comprensió dels fenòmens que afecten la diversitat cultural actual, en un context de creixent globalització. En aquest sentit, està pensada per a poder aplicar-ne els continguts a la comprensió de les relacions interculturals en el seu propi entorn social, tant a nivell macro (etnogràfic) com micro (biogràfic).

Objectius i competències

Els objectius de l'assignatura són:

 1. Mostrar una aplicació de la problemàtica de la diversitat cultural al camp de les identitats i de les biografies personals.
 2. Entendre el caràcter dinàmic de la diversitat cultural a nivell individual.
 3. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i el pensament crític, i també la realització de judicis i valoracions crítiques argumentades.
 4. Introduir-se al coneixement de les perspectives antropològiques sobre diversitat cultural.
 5. Obtenir els instruments conceptuals bàsics per a abordar l'anàlisi de la diversitat cultural en l'àmbit biogràfic.
 6. Obtenir els instruments conceptuals bàsics per a abordar l'anàlisi de la diversitat cultural en l'àmbit sociogràfic, per mitjà dels discursos.
 7. Consolidar els coneixements adquirits en les unitats anteriors, en relació amb els principals corrents d'estudi i autors que s'han plantejat la qüestió de les relacions entre cultures des de la disciplina antropològica.
 8. Aprendre els principals trets de les polítiques migratòries portades a terme a les societats occidentals a l'època contemporània. Iniciar-se en un mètode d'anàlisi qualitativa de polítiques públiques, des del punt de vista de com hi és contemplada la qüestió de la diversitat cultural.
 9. Aplicar els coneixements corresponents als dos punts anteriors, i la reflexió crítica personal, a l'anàlisi d'un text no antropològic relacionat amb les relacions interculturals.
 10. Compartir amb els companys de l'aula les principals reflexions fetes; plantejar públicament els dubtes trobats; debatre'ls; incorporar aportacions d'altres companys al propi discurs.

Les competències de l'assignatura són:

 1. Capacitat per a identificar i reconèixer els principis i processos psicosocials que expliquen el comportament de les persones, dels grups i dels col·lectius.
 2. Reconeixement de la naturalesa de les diferències individuals.
 3. Capacitat per a interpretar els principals debats sobre diversitat cultural dins l'antropologia contemporània.
 4. Reconeixement de la naturalesa de les diferències individuals, identificar les variables (individuals, socials, culturals, històriques, etc.) que poden influir en l'aparició o manteniment de grups, desigualtats o problemes psicològics.
 5. Capacitat per a aplicar els elements teòrics i la capacitat interpretativa en l'anàlisi de com s'entén i gestiona la diversitat cultural en les societats actuals.
 6. Capacitat per a considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes que treballeu, avaluar-los de manera crítica, fonamentar les conclusions i prendre decisions.

Continguts

 • La diversitat cultural biogràfica
 • Perspectives de la diversitat
 • L'anàlisi de la diversitat: el discurs públic i el discurs publicat

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web, i material complementari.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Sergi Fàbregues Feijóo

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 160,00 €

Matrícula oberta:
últims dies

Matricula't

Inici de docència: febrer 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324