La finalitat de l'assignatura "Cultures de la innovació i l'emprenedoria" és plantejar una aproximació crítica a la difusió de la figura de l'emprenedor i als models econòmics, socials i culturals que la sustenten. Es pretén realitzar un abordatge històric que doni compte d'una progressiva mutació del treball on valors com la creativitat, la flexibilitat, l'assumpció individual de riscos i la realització personal han cobrat un lloc central.

Crèdits: 5 ECTS

Duració: 125 hores

Inici: 18 octubre 2017

Idioma: castellà

De la mà d'algunes perspectives crítiques en les Ciències Socials, els Estudis Culturals i a través d'estudis de cas que adonen de l'expansió dels discursos entorn de l'emprenedoria en l'àmbit laboral, l'assignatura pretén abordar les contradiccions i formes de precarització que acompanyen aquests discursos. El repte és pensar en nous drets laborals i propostes alternatives que responguin a l'actual flexiblilzación laboral i en altres formes més sostenibles d'entendre el treball vinculades a les economies socials i col·laboratives, així com a la crítica de la naturalització de les relacions de mercat i la competència.

Objectius i competències

Objectius

 • Conèixer els principals models d'estudi entorn de la innovació i la seva relació amb l'emprenedoria des de la perspectiva dels Estudis Culturals, els referents teòrics del capitalisme cognitiu i altres perspectives crítiques de les ciències socials.
 • Analitzar de forma crítica els nous mercats laborals basats en l'emprenedoria, a partir d'una anàlisi detallada dels seus efectes.
 • Reconèixer estudis de cas sobre les noves configuracions laborals i econòmiques dels formats contemporanis de la innovació social i de l'així anomenat 'treball immaterial' en el marc de l'emprenedoria.

Competències bàsiques:

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Competències generals:

 • Pensar i raonar de manera analítica i crítica.
 • Generar i proposar noves idees que responguin satisfactòriament a les necessitats i demandes de persones, grups i/o organitzacions.
 • Actuar de forma ètica en el desenvolupament de les activitats professionals de la intervenció en l'àmbit laboral.

Competències transversals:

 • Capacitat d'iniciativa i esperit emprenedor.

Competències específiques

 • Analitzar i interpretar la complexitat de les dinàmiques socials, culturals i econòmiques que intervenen en la configuració i el funcionament del mercat laboral.
 • Identificar, analitzar i comprendre els factors que expliquen el comportament dels individus, grups i organitzacions en relació al treball, per aplicar aquest coneixement en diferents iniciatives pràctiques lligades a l'àmbit laboral.
 • Dissenyar i implantar estratègies adequades per fer compatibles les competències i motivacions de les persones i les necessitats que plantegen les noves realitats econòmiques i socials.

Continguts

El contingut de l'assignatura "Cultures de la innovació i l'emprenedoria" es divideix en quatre mòduls.


Mòdul 1. Introducció: cultures de l'emprenedoria

Mòdul 2. Ciutats creatives? Dels murs de l'empresa a la ciutat emprenedora

Mòdul 3. Precarietat i emprenedoria

Mòdul 4. Recuperar el treball en l'emprenedoria


Aquests mòduls es complementen amb una sèrie de lectures bàsiques de caràcter obligatori. El treball de les proves d'avaluació contínua consistirà a analitzar casos a partir de les lectures d'aquests materials i altres materials complementaris.

Materials

El material de l'assignatura és la referència bàsica per al seguiment de l'assignatura i té com a objectiu facilitar el procés d'aprenentatge. Per a la realització de les activitats d'avaluació contínua també utilitzarem lectures pertinents per a l'anàlisi dels casos presentats.

 

Eines de suport

 • Consultes en línia: És molt important que l'estudiant pregunti qualsevol dubte que sorgeixi al llarg del seu procés d'aprenentatge, amb la finalitat de que el consultor pugui resoldre-la i donar indicacions teòriques i metodològiques que permetin una millor assimilació dels continguts i desenvolupament de les competències.
 • A l'aula, el Tauler del professor constitueix l'espai de comunicació docent del consultor amb els estudiants. Al Tauler, l'estudiant trobarà informació relativa al desenvolupament del curs, missatges de treball, materials complementaris, textos recomanats o d'aprofundiment, així com la síntesi i la devolució de l'avaluació de les activitats d'EC.
 • A l'espai del Fòrum els estudiants podran intercanviar inquietuds, preguntes, consultes, dubtes i opinions. En aquest sentit els estudiants trobaran en aquest espai una bona manera d'acarar quin és el nivell d'execució propi pel que fa al de la resta de companys. També és un important espai d'intercanvi i discussió sobre els continguts entre companys/as i amb el consultor/a.
 • A l'espai de Debat es duran a terme algunes activitats de debat concretes, vinculades al procés d'aprenentatge.
 • El Registre de l'Avaluació Continua (RAC) és l'espai on els estudiants enviaran les PACs de l'assignatura.
 • La bústia personal del consultor serà on l'estudiant farà arribar les seves consultes de caràcter estrictament individual, i el mitjà a través del com el consultor respondrà a aquests dubtes així com mantindrà un contacte més personalitzat amb els estudiants. És millor utilitzar el fòrum per preguntar dubtes, ja que d'aquesta manera les respostes són compartides.

 

Convé accedir amb freqüència a l'aula, consultant els espais de comunicació comunes entre estudiants i consultor a fi d'estar informats. En aquest sentit, una participació activa en aula és crucial en el procés d'aprenentatge.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Matrícula i preu

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol (és a dir, als qui en el DNI o NIE teniu una adreça espanyola). D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures

 

+ Consulta l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 327,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: març 2017

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324