Accès obert Vols més informació?

Atenció i suport social

Assignatura

L'assignatura planteja l'abordatge dels reptes i models innovadors que permeten desenvolupar accions d'acompanyament en els processos en els quals hi ha persones en situació de dependència. És per això que en aquest text trobarem diverses oportunitats que ens porten a una reflexió constant sobre la complementarietat necessària entre la intervenció i l'acompanyament, entre l'atenció i el suport.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 19 setembre 2018

Idioma: català

De fet, l'acompanyament i el suport són dos conceptes que donen més espai a la persona perquè pugui triar i potenciar la seva autonomia i autodeterminació personals, mentre que l'atenció i la intervenció suposen una manera de treballar més directiva per part dels professionals de l'educació i els àmbits socials. Ens trobem, doncs, davant l'oportunitat de conèixer a fons els nous paradigmes teòrics que fonamenten els processos d'acompanyament, des d'una perspectiva de la innovació social, que ens ha de permetre desenvolupar la nostra tasca diària amb uns criteris centrats cada vegada més en la persona, en les seves eleccions i en la seva capacitat d'autodeterminació personal.

Objectius i competències

Objectius

 • Introduir els estudiants en tota la perspectiva de l'acompanyament i la cura.
 • Oferir eines per a treballar amb persones de la tercera edat.
 • Oferir eines per a treballar socioeducativament.


Competències

 • El disseny i desenvolupament de processos de participació social i desenvolupament comunitari.
 • L'aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa.
 • La posada en marxa de plans, programes i projectes socioeducatius.
 • La comunicació efectiva a partir de diferents mitjans i en contextos diversos.

Continguts

1. De la intervenció a l'acompanyament.

1.1. Què és l'autonomia.
1.2. Intervenció social o acompanyament?
1.3. Atenció o suport?
1.4. Dependència, autodeterminació i interdependència.

 

2. Les àrees de capacitat personals.

2.1. La persona, una maleta de problemes.
2.2. Descobrint capacitats.
2.3. Capacitats preservades i capacitats afectades.
2.4. El concepte de capacitat i tipologies.
2.5. El mapa de capacitats.
2.6. La brúixola de l'acompanyament.

 

3. De la valoració a la planificació: eines de treball.

3.1. Avaluar per a conèixer - conèixer per a acompanyar.
3.2. Correlació entre àrees de capacitat i instruments de valoració. Els moments de la planificació.

3.2.1. L'avaluació unidimensional validada.
3.2.2. Instruments d'observació en la vida quotidiana.
3.2.3. Instruments de planificació.

 

4. Planificació centrada en la persona contra planificació centrada en el sistema.

4.1. Planificació centrada en la persona.
4.2. Planificació centrada en el sistema. Models de qualitat en la gestió ISO - EFQM - Joint Commission.
4.3. Interrelació de la PCP amb la PCS.
4.4. Models de qualitat de vida.

 

5. Planificant processos des de la complexitat.

5.1. La multidimensionalitat dels processos de suport.

5.1.1. Els condicionants de les normatives i les polítiques socials.
5.1.2. Models desenvolupats des de la perspectiva teòrica.
5.1.3. La perspectiva des de la recerca-acció.
5.1.4. La pràctica de l'acompanyament.

 

6. Animació estimulativa (tècniques).

6.1. Estimulació i sentit. Tècniques de suport i acompanyament centrades en la persona.

6.1.1. Reminiscència (història de vida).
6.1.2. Treball en grups (d'ajuda mútua GAM, terapèutics, de conversa).
6.1.3. Activem la ment (estimulació cognitiva) centrada en les capacitats personals.
6.1.4. Relació d'ajuda.
6.1.5. Implicació de la família en el procés d'acompanyament.
6.1.6. Tècniques per a la implicació de i en la comunitat i intergeneracionals.
6.1.7. Acompanyar en el sentiment.

 

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Jordi Planella Ribera.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 329,00 €

Matrícula oberta

Últims dies

Matricula't

Inici de docència: setembre 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació