Accès obert Vols més informació?

Adopció i acolliment familiar

Assignatura

Presentació

Aquesta assignatura aborda els fenòmens de l'adopció i l'acolliment familiar tenint en compte el seu impacte en el benestar infantil, així com en les famílies adoptives i acollidores.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

Idioma: català

En els materials docents i les fonts de documentació que s'han preparat pel desenvolupament de l'assignatura s'exposen les diferents situacions que hauran de fer front uns i altres en els processos d'acolliment o adopció familiar, que en cap cas són les mateixes, com tampoc ho són els tipus d'acompanyament professional que es realitzen des dels diferents serveis implicats. En aquest sentit, es posa una atenció especial en el paper que exerceix l'educador/a social, especialment en el cas de l'acolliment familiar, on aquesta figura professional ocupa un lloc específic en el conjunt de la intervenció professional.

Objectius i competències

Objectius generals

Al llarg d'aquesta assignatura ens plantegem desenvolupar els següents objectius:

 1. Conèixer el marc regulador de l'acolliment i l'adopció familiar.
 2. Identificar les diferències entre l'adopció i l'acolliment familiar i els seus efectes en les parts implicades, tenint en compte el seu impacte en el benestar infantil.
 3. Entendre la realitat de la pràctica professional en l'adopció i les diverses modalitats d'acolliment emmarcant-la en el context d'època actual.
 4. Descriure i analitzar els processos d'actuació amb les famílies d'origen i les famílies acollidores.
 5. Aprendre a facilitar la bona acollida dels infants i adolescents procurant-los un adequat marc de relació estable.
 6. Conèixer la funció de l'educació social i de la resta de professionals de la xarxa en l'àmbit de l'adopció i l'acolliment familiar.Competències

Competències Transversals:

 1. Resolució de problemes i de presa de decisions.
 2. Reflexivitat i autocrítica entorn del propi treball i les seves implicacions.
 3. Adaptació a noves situacions i problemàtiques socials a través de l'aprenentatge permanent.
 4. Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.

Competències específiques:

 1. Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional.
 2. Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives.
 3. Disseny de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos.
 4. Aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa.
 5. Mediació en situacions de risc i conflicte.

Continguts

Els continguts de l'assignatura es desenvolupen en diferents materials docents (veure l'apartat corresponent als materials de l'assignatura). D'una banda hi ha el manual docent, dedicat exclusivament a l'acolliment familiar i, de l'altra, dos llibres, un que aborda el tema de l'adopció i un altre que recull el resultat d'unes Jornades dedicades a l'adopció i l'acolliment realitzades l'any 2004 en el Parc Científic de la Universitat de Barcelona. Així, doncs, l'índex de continguts de l'assignatura és el següent:
 

Manual docent: Solé, J. (Coord.). (2012). L'acolliment familiar. Barcelona: Editorial UOC


Mòdul didàctic 1 - L'acolliment en família extensa. El paper de l'educació social.
 

 • L'acolliment familiar
 • Aspectes legals
 • Els pares dels nens. Situacions que porten al desemparament
 • Els nens
 • Estudis de les famílies
 • Consideracions al voltant de l'acolliment en família extensa
 • La convivència. Treball de seguiment
 • Funcions, coordinació i formació dels professionalsMòdul didàctic 2 - L'acolliment en família aliena. Actualitat de la pràctica professional.
 

 • L'acolliment familiar en l'època actual
 • El marc legal
 • La pràctica reglada de l'acolliment en família aliena
 • Sobre els nens d'acollida
 • Particularitats i dificultats actuals de l'acollimentMòdul didàctic 3 - El treball amb les famílies d'origen.
 

 • Partint d'alguns interrogants i contradiccions
 • Cap a la definició d'un model d'intervenció en acolliments familiars
 • La intervenció familiar

 

Alguacil, M. i Pañellas, M. (2009). L'adopció. Barcelona: UOC - Col·lecció Vull Saber, 109.

 

 • L'aventura d'adoptar
 • Què és l'adopció
 • La motivació i la idoneïtat
 • L'espera i l'arribada
 • L'infant adoptat
 • L'adopció a la família
 • Un nou entorn, un nou repte: l'escola
 • La primera infància
 • L'edat escolar
 • L'adolescència
 • L'edat adulta
 • Adopcions no tan habituals
 • Per acabarMarre, D. y Bestard, J. (2004). La adopción y el acogimiento. Presente y perspectivas. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

 

 • Sobre la adopción y otras formas de constituir familias
 • Emisores, receptores e intermediarios: las partes en contacto de la adopción y el acogimiento
 • La adopción y el acogimiento: presente y perspectivas
 • La adopción y el acogimiento: ¿Nuevas familias y maternidades/paternidades?
 • A modo de conclusiones

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Jordi Solé Blanch

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 319,00 €

Propera matrícula:
novembre 2018

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE