Accès obert Vols més informació?

Presentació

L'assignatura Senyals i Sistemes I té dos objectius principals. Primer, introduir a l'alumne en la representació de senyals i sistemes. Segon, caracteritzar matemàticament els sistemes per operar amb senyals tant en el domini del temps com en el domini de la freqüència.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 19 setembre 2018

Els conceptes de senyals i sistemes són un problema decisiu en moltes aplicacions científiques i tecnològiques. La representació del senyal és bàsica per treballar amb magnituds reals. A més, els sistemes són fonamentals per implementar aplicacions reals de processament de senyals.

En aquest context, l'assignatura introdueix a l'estudiant en la caracterització dels senyals i sistemes que intervenen en un sistema de comunicació en general. Alguns tipus de senyals són presentades en aquest curs, però alguna d'elles és estudiada amb major profunditat com les exponencials complexes i l'impuls unitari a causa de la seva importància en la caracterització de senyals i sistemes.

Pel que fa als sistemes, el curs se centra en els anomenats sistemes lineals i invariants (LTI). Aquests sistemes són importants en la caracterització de la majoria dels processos físics reals. Aquests sistemes poden ser completament definits per la seva resposta a l'impuls i això en realitat permet calcular la resposta del sistema a un senyal d'entrada usant la convolución.

En aquesta assignatura, l'estudiant treballo tant amb senyals i sistemes analògics i digitals. Ells aprenen com usar la teoria de senyals i sistemes per representar senyals del món real i com calcular aplicacions de processament de senyals reals.

Més endavant en el curs, l'Anàlisi de Fourier és introduït. L'estudiant aprèn a caracteritzar un senyal real per mitjà de la combinació lineal d'exponencials complexes. L'anàlisi en freqüència és fet amb diferents tipus de senyals, depenent de la seva naturalesa. Per això, la Sèrie de Fourier s'introdueix per analitzar els senyals periòdics i la Transformada de Fourier per a senyals aperiòdiques aplicant-se tant a senyals continus com a discretes.

Finalment, la teoria del mostreig és introduïda per permetre a l'estudiant treballar amb la representació discreta de senyals de contínues. Algunes eines són presentades perquè l'alumne sàpiga com transformar senyals i sistemes en ambdós dominis (discret i continu).

Objectius i competències

Objectius:

 1. Comprendre i tenir un perfecte coneixement dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les seves funcions i transformacions relacionades, la teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principis físics dels semiconductors i família lògiques, dispositius electrònics i fotònics, materials tecnològics i la seva aplicació per a solucionar problemes d'enginyeria.

Competències:

 1. Coneixement dels principals conceptes d'anàlisis de senyals i sistemes i la seva representació tant en temps continu com a discret.
 2. Comprendre les principals propietats dels sistemes lineals i invariants i la seva importància en el disseny i anàlisi d'aplicacions de processament de senyals.
 3. Coneixement de les aplicacions de senyals periòdics en l'anàlisi de sistemes lineals i invariants.
 4. Coneixement de la representació en freqüència de senyals aperiòdiques en els dominis analògic i discret.

Continguts

 • Senyals i Sistemes
 • Sistemes lineals i invariants (LTI)
 • Sèries de Fourier
 • Transformada de Fourier de Temps Continu
 • Transformada de Fourier de Temps Discret

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en format web.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Jose Antonio Morán Moreno

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 342,00 €

Matrícula oberta

Fins al 18 de setembre inclòs

Matricula't

Inici de docència: setembre 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació