Accès obert Vols més informació?

Enginyeria del Programari

Assignatura

Presentació

El programari, a diferència d'altres productes, és intangible i la seva producció no consumeix matèries primeres. Tampoc no es manufactura ni es desgasta i queda obsolet ràpidament. L'enginyeria del programari és l'aplicació d'un enfocament sistemàtic, disciplinat i quantificable al desenvolupament, l'operació i el manteniment de programari, amb la finalitat d'assolir els nivells de qualitat, productivitat i control de costos de la resta d'enginyeries.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 21 febrer 2018

L'aplicació de l'enginyeria del programari implica seguir disciplinadament un mètode que descrigui les característiques del procés que utilitzem. També proporciona un conjunt de tècniques i eines per posar en pràctica els mètodes que hem escollit per a desenvolupar el nostre projecte de programari. L'assignatura s'enfoca a partir de la base que la major part del seu contingut és d'aplicació directa en el treball professional, és a dir, des d'un vessant pràctic. A més, les activitats de tipus pràctic tenen un pes important en el temps de dedicació a l'assignatura.

Objectius i competències

 1. Saber explicar què és l'enginyeria del programari i contextualitzar-la.
 2. Ser capaços d'enumerar alguns dels mètodes de desenvolupament més utilitzats.
 3. Saber explicar els conceptes fonamentals de l'orientació a objectes.
 4. Ser capaços d'identificar i seleccionar els requisits d'un producte de programari.
 5. Familiaritzar-se amb la notació UML per a documentar models d'anàlisi orientats a objectes.
 6. Aprendre a fer servir els casos d'ús per a fer anàlisis funcionals de programari per a sistemes d'informació.
 7. Saber fer modelitzacions de domini mitjançant diagrames UML.

Continguts

 • Introducció a l'enginyeria del programari
 • Orientació a objectes
 • Requisits
 • Anàlisi UML

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web, un CD-ROM amb programari i recursos en línia.

Requisits previs

Per al seguiment adequat d'aquesta assignatura, és recomanable tenir coneixements bàsics de fonaments de programació.

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Professorat

Elena Planas Hortal

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 332,00 €

Matrícula oberta:
últims dies

Matricula't

Inici de docència: febrer 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324