Accès obert Vols més informació?

Disseny de sistemes operatius

Assignatura

Presentació

Un cop vistes les funcionalitats que el Sistema Operatiu (SO) ofereix als usuaris, estem en condicions d'analitzar les diferents tècniques i polítiques que les fan possibles.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

Aquest coneixement ens ha de permetre aprofitar millor el sistema com a usuaris, i dóna les bases per poder fer una correcta administració del SO. Així doncs, en aquesta assignatura es presentarà el que és un Sistema Operatiu (SO) des d'una òptica interna. Es veuran les diferents possibilitats de gestió dels elements del SO tant hardware com software. Per aconseguir aquests objectius es combinaran activitats teòriques amb activitats pràctiques, en les que s'estudiaran i es modificaran parts del codi font del sistema operatiu Linux.

Objectius i competències

 • Conèixer les característiques del maquinari sobre el qual es construeixen els sistemes operatius.
 • Tenir coneixements de programació del maquinari a baix nivell.
 • Conèixer les principals tècniques i polítiques de la gestió de processos, la gestió de la memòria i la gestió de les entrades/sortides.
 • Saber quines són les implementacions possibles del sistema de fitxers.
 • Ampliar els coneixements sobre comunicació i sincronització entre processos.
 • Conèixer els principals paràmetres de rendiment del sistema en relació amb les tècniques i les polítiques anteriors.
 • Conèixer com es resolen les diferents problemàtiques en sistemes operatius reals, com ara el cas de Linux.

Continguts

 • Conceptes estructurals i funcionals del sistema operatiu
 • La gestió de processos
 • La memòria virtual
 • La gestió de les entrades/sortides
 • El sistema de fitxers
 • Concurrència: principis i eines

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web, i recursos en xarxa.

Requisits previs

Abans de cursar aquesta assignatura, s'ha de tenir coneixements de:

 • Estructura bàsica d'un computador
 • Conceptes bàsics de llenguatge màquina: instruccions més comuns i funcionament de la pila
 • Programació en un llenguatge d'alt nivell

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

David Bañeres Besora

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 332,00 €

Propera matrícula:
novembre 2018

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE