Accès obert Vols més informació?

Disseny d'estructures de dades

Assignatura

Presentació

En aquesta assignatura s'estudien les diverses estratègies de representació de dades en un ordinador i els criteris per avaluar-les.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

En funció del tipus de tractament que s'hagi de fer amb aquesta informació (mida, criteris d'accés, etc), es pot seleccionar l'estratègia que ofereixi un balanç òptim entre el consum de memòria i el temps de manipulació.

Aquesta assignatura és fonamental dins l'àmbit de la programació, donat que l'ús apropiat d'estructures de dades és crític en qualsevol aplicació que manegui grans volums d'informació o bé que tingui uns requeriments d'eficiència molt estrictes.

Les assignatures prèvies de l'àmbit de programació ja introduïen algunes estructures de dades bàsiques, com ara llistes, piles, cues o arbres. En aquesta assignatura, es presenta el concepte de tipus abstracte de dades (TAD) com a model general per descriure una estructura de dades i estudiar-ne l'eficiència. Finalment, el nucli central de l'assignatura consisteix en aprendre a utilitzar adequadament cada estructura de dades i saber seleccionar l'estructura de dades més adient a cada situació.

Objectius i competències

Objectius

 • Conèixer en profunditat les estructures de dades més habituals per representar la informació d'una aplicació a memòria.
 • Saber calcular l'eficiència espacial i temporal d'una estructura de dades i comparar diferents alternatives.
 • Ser capaç d'identificar l'estructura de dades utilitzada en un programa i entendre'n el funcionament.
 • Conèixer les llibreries de components més habituals per a representar estructures de dades.
 • Saber implementar un programa que utilitzi estructures de dades utilitzant les possibilitats que ofereix la programació orientada a objectes i les llibreries disponibles.
 • Saber proposar l'estructura de dades més apropiada per una aplicació concreta tenint en compte les seves característiques.

Competències

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat per a innovar i generar noves idees.
 • Capacitat per analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per a resoldre'l.
 • Capacitat per dissenyar i construir aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització.
 • Capacitat per proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques per resoldre un problema concret.

Continguts

 • Tipus Abstractes de Dades
 • Complexitat algorísmica
 • Contenidors seqüencials
 • Arbres
 • Cues amb prioritat
 • El TAD Taula
 • Arbres de cerca
 • Grafs
 • Biblioteques de col·leccions

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web, i recursos en xarxa.

Requisits previs

Abans de cursar aquesta assignatura és molt recomanable haver cursat prèviament les assignatures següents:

 • Fonaments de programació
 • Pràctiques de programació
 • Disseny i programació orientada a l'objecte
 • Grafs i complexitat

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

María Jesús Marco Galindo

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 332,00 €

Propera matrícula:
novembre 2018

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE